Päť prípadových štúdií o obciach so skúsenosťou s ozdravným režimom či nútenou správou

31.12.2014

Zrejme najznámejšou obcou na Slovensku (a zároveň jedinou mestskou časťou), ktorá má dodnes problém s obrovským dlhom, je Devín. Do nútenej správy sa dostal v roku 2005 a jeho dlh sa v súčasnosti pohybuje na úrovni približne osem miliónov eur, čo ročným rozpočtom mierne nad 600 tisíc eur zoviera Devín v bezvýchodiskovej situácii. Príkladom menšej obce, ktorá sa relatívne nedávno (od 1. marca 2012) ocitla v nútenej správe, je Horná Mičiná v okrese Banská Bystrica. Štúdia sa zaoberá aj prípadmi obcí Zemianska Olča a Jaklovce, ktoré sa v roku 2011 dostali do nútenej správy, avšak za krátku dobu sa im podarilo z tejto situácie „ozdraviť“ a vrátiť správu do vlastných rúk. Úspešným príkladom mesta, ktoré sa dostalo dokonca viackrát do ozdravného režimu a vďaka zavedeným krokom predišlo nútenej správe, je Tornaľa.

Stiahnuť celú analýzu →

Vo veľkých tendroch nemocníc sa súťaží stále málo

17.12.2014

V nemocničných verejných obstarávaniach sa stále málo súťaží. V sledovanom období apríl 2012 – február 2014 použili nemocnice z celkového obstaraného objemu (525,6 mil. EUR) až 63% (331 mil. EUR) v tendroch, kde ponuku podal iba jeden uchádzač. Ide len o zanedbateľné zlepšenie oproti predchádzajúcemu sledovanému obdobiu (január 2009 – marec 2012), kedy nemocnice v tendroch s jedinou ponukou rozdelili 68 % zdrojov.

Zobraziť celý článok →

Župy vlani uťahovali opasky a zlepšili svoje finančné zdravie

10.12.2014

Pozrite si rebríčky zadlženosti a finančného zdravia vyšších územných celkov. Okrem iného sa dozviete, že najvyšší dlh na úrovni takmer 50 % bežných príjmov má trnavský a trenčiansky kraj, najhoršie finančné zdravie však má banskobystrický kraj. Vlaňajšie voľby do vyšších územných celkov (VÚC) sa neprejavili na zhoršení ich finančného zdravia. Naopak, takmer všetky župy si ho zlepšili – iba v trenčianskej zostalo medziročne na rovnakej úrovni. Župy dokázali znížiť aj svoj dlh, jedinou výnimkou bol Banskobystrický VÚC, kde je však dlh stále na relatívne bezpečnej úrovni 30,3 % bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Zobraziť celý blog →

Analýzy a trendy: Návody na vyšší rast

6.11.2014

TA3, 6.11.2014
Peter Goliaš diskutoval v Analýzach a trendoch TA3 s analytikom Tatra banky Jurajom Valachym.Zobraziť celý článok →

Hosť v štúdiu: P. Goliaš o novej metodike výpočtu HDP

21.10.2014

TA3, 21.10.2014
Štátny dlh Slovenska vlani klesol pod 55 percent. Potvrdil to Európsky štatistický úrad na základe novej metodiky výpočtu hrubého domáceho produktu. O tejto novej metodike a o tom, čo prispelo k tomu, že výkon našej ekonomiky bude lepší, sme sa rozprávali s Petrom Goliašom, analytikom INEKO.Zobraziť celý článok →

PPPatrónka na dlh?

10.10.2014

Nová univerzitná nemocnica Bratislava. Na to, aký to má byť veľký a významný projekt, má verejnosť, či už ide o laickú alebo odbornú, trestuhodne málo informácií. Neskôr už môžu mať oveľa menšiu hodnotu, nakoľko už bude všetko rozhodnuté a procesy spustené. Ministerstvo zdravotníctva napríklad doteraz nezverejnilo štúdiu, ktorá by ukazovala výhodnosť takéhoto typu PPP-projektu pri výstavbe a prevádzkovaní novej nemocnice.

Zobraziť celý článok →

Finančné zdravie najviac zlepšili v Trenčíne, zhoršili v Nových Zámkoch

3.10.2014

Pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami môže voličom pri rozhodovaní pomôcť pohľad na to, ako sa v aktuálnom volebnom období zmenilo finančné zdravie ich mesta. Inštitút INEKO preto pripravil rebríčky miest podľa zmeny finančného zdravia a kľúčových ukazovateľov hospodárenia medzi rokmi 2010 a 2013. Ak sa pozrieme na 50 najväčších miest, najviac dokázali vylepšiť svoje hospodárenie Trenčín, Trebišov či Lučenec. Tieto mestá dokázali v sledovanom období zvýšiť skóre finančného zdravia podľa metodiky INEKO o viac ako 1 bod (na škále 0 až 6). Znamená to, že dokázali podstatne zlepšiť všetky alebo veľkú časť z nasledovných ukazovateľov: celkový dlh mesta, dlhová služba, záväzky viac ako 60 dní po splatnosti, bilancia bežného a kapitálového účtu a okamžitá likvidita. Naproti tomu najviac sa zhoršilo finančné zdravie Nových Zámkov (o 1,02 bodu), Banskej Bystrice (o 0,48 bodu) a Považskej Bystrice (o 0,43 bodu).

Zobraziť celý blog →

Kde vziať peniaze pre učiteľov a ešte aj konsolidovať?

24.9.2014

Platy našich učiteľov patria medzi najnižšie vo vyspelom svete. Na základných a stredných školách dnes zarábajú približne 60 % priemernej mzdy ľudí s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa. Viete, koľko by stálo zvýšenie ich platov na 100 %, teda v budúcom roku na približne 1 400 eur mesačne?

Zobraziť celý blog →

Peter Goliaš: Politici by nemali zmäkčovať dlhovú brzdu

12.9.2014

Hospodárske noviny publikovali 12. septembra článok, v ktorom použili aj vyjadrenia Petra Goliaša. Keďže ide len o malú časť informácií, ktorú Peter Goliaš novinám poskytol, zverejňujeme aj jeho kompletné odpovede zaslané autorke článku.

Zobraziť celý článok →

Rozšírili sme stránku CenaZaMonopol.sk

21.7.2014

Pozrite, ako inak sa dajú použiť peniaze, ktoré chce vláda vynaložiť na kúpu súkromných zdravotných poisťovní, zavedenie sociálneho balíčka ohláseného SMER-om, či investičný stimul pre Duslo Šaľa. Stránku CenaZaMonopol.sk sme rozšírili o desiatky výdavkov, ktoré plánuje alebo už realizovala vláda a ktorých efektívnosť je prinajmenšom otázna. Na stránke sa napríklad dozviete, že za 58 000 000 €, ktoré chce vláda odpustiť Duslu Šaľa na daniach, by bolo možné laserom bezpečne odstrániť dioptrie 33 237 ľuďom na oboch očiach. Alebo že za 250 000 000 €, ktoré bude stáť sociálny balíček SMER-u, by sme mohli mať 8 nových nemocníc či 25 kilometrov nových diaľnic. Cieľom aktivity je priniesť do verejnej diskusie alternatívne možnosti použitia peňazí na veľké verejné výdavky tak, aby sa znížili šance na realizáciu neefektívnych projektov.

Analýzy a trendy: Ďalší balíček opatrení

4.7.2014

TA3, 3.7.2014
Hostia: Viliam Páleník, Ekonomický ústav SAV / Peter Goliaš, riaditeľ inštitútu INEKO

Hosť v štúdiu: P. Goliaš o najnovšej prognóze výberu daní

26.6.2014

Európski socialisti volajú po zmenách pravidiel vo výdavkoch krajín. Slovensko bude tiež presadzovať, aby sa do deficitu verejných financií nezapočítavali štrukturálne reformy a veľké verejné investície.O tejto téme sme sa rozprávali s Petrom Goliašom, riaditeľom inštitútu INEKO.

Ako informovať ľudí o ich budúcom dôchodku

26.6.2014

Raz ročne dostanete od štátu list (alebo mail s heslom na stránku), kde si nájdete informácie o vašom budúcom dôchodku. Zistíte, ako dlho už platíte odvody do prvého aj druhého piliera, koľko ste už zaplatili a aký vysoký bude za daných predpokladov váš dôchodok v čase, keď vám naň vznikne nárok.

Zobraziť celý blog →

Spúšťame novú verziu hry Reformátor - Krotenie zlého dlhu

19.6.2014

Spustili sme novú verziu hry Reformátor – krotenie zlého dlhu. Hra má oproti predchádzajúcej verzii mnoho vylepšení, ktoré ju robia atraktívnejšou, aktuálnejšou, ale zároveň aj ťažšou. V blízkej dobe hru rozošleme stredným školám, z ktorých každá bude mať vlastnú sieň slávy. Na stránke hry zverejňujeme aj referencie od ministra financií Petra Kažimíra, člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ľuda Ódora aj viceguvernéra NBS Jána Tótha, za ktoré im aj touto cestou ďakujeme.

Analýzy a trendy: Opatrenia na skrotenie dlhu

23.5.2014

TA3, 22.5.2014
Hostia: Peter Goliaš / analytik INEKO a Martin Filko / riaditeľ Inštitútu finančnej politiky

Cestovná mapa realizácie konsolidačných opatrení

19.5.2014

Inštitút INEKO predkladá návrh cestovnej mapy konsolidačných opatrení1 do roku 2020, čiže pre zvyšok tohto a ďalšie volebné obdobie. Mapa obsahuje 90 opatrení, ktorých realizácia by zabezpečila dlhodobú udržateľnosť verejných financií Slovenska. Podmienkou je, že vláda nebude mať prestávku v ozdravovaní verejných financií a bude v ňom pokračovať aj vo zvyšku tohto volebného obdobia. Opatrenia sme vyberali s ohľadom na ich dopad na verejné financie ako aj na ich politickú priechodnosť.

Zobraziť celú tlačovú správu →

Tlačová správa: Reformátor 1 - krotenie zlého dlhu

23.4.2014

Voľne dostupná počítačová hra INEKO zameraná na podporu kvalifikovaného tlaku verejnosti na znižovanie verejného dlhu. Podľa notifikácie Eurostatu prekročilo Slovensko v roku 2013 hranicu 55%-ného podielu verejného dlhu na hrubom domácom produkte (HDP). Súčasne podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť hrozí bez významných reforiem Slovensku v roku 2062 verejný dlh vo výške nepredstaviteľných 379 % HDP. Zrejme neudržateľný dlh (109 % HDP) nám hrozí dokonca už v roku 2030. Politici aj na Slovensku evidentne vo väčšine plnia svoje nereálne sľuby na úkor budúcnosti.

Zobraziť celú tlačovú správu →

Analýzy a trendy: Dva roky vlády

10.4.2014

TA3, 10.4.2014
Hostia: Peter Goliaš (analytik INEKO) a Vladimír Baláž (prognostik Slovenskej akadémie vied)

Chceme vedieť, aký budeme mať dôchodok

2.4.2014

Petičný výbor si dovoľuje vyzvať občanov, aby sa svojím podpisom pripojili k návrhu na presadenie povinnosti štátu vypočítavať a priebežne sprístupňovať informácie o výške budúceho starobného dôchodku všetkým dospelým občanom.

Zobraziť celý článok →

Najviac bodovali elektronické aukcie

5.3.2014

Najlepším konsolidačným opatrením samospráv za roky 2009-2013 je podľa inštitútu INEKO zavedenie elektronických aukcií v Banskej Štiavnici s očakávanou úsporou vo verejnom obstarávaní na úrovni 12%. Na druhom mieste skončila snaha primátora Púchova o použitie rozpočtového prebytku na zníženie dlhu mesta a tretie miesto patrí Piešťanom za použitie elektronickej aukcie pri výbere dodávateľa elektrickej energie.

Zobraziť celú tlačovú správu →

Ako zvýšiť kvalitu a efektívnosť vo vzdelávaní

5.3.2014

Spoločný seminár organizovaný Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a inštitútom INEKO.

Zobraziť celý program semináru →

Naozaj sa štátne nemocnice zadlžujú pomalšie?

3.3.2014

Záväzky po lehote splatnosti rástli v minulom roku rýchlejšie. Do akej miery to bolo ovplyvnené obmedzením lehoty splatnosti faktúr na 60 dní je neznáme. Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo už vo februári na pracovných raňajkách s novinármi niektoré čiastkové údaje o hospodárení štátnych nemocníc za rok 2013, pričom v tlačovej správe konštatuje, že „si takmer pred dvoma rokmi vytýčilo ambiciózny plán finančnej stabilizácie fakultných a univerzitných nemocníc“ a zároveň tvrdí, že výsledky ukazujú, že sa tento zámer „úspešne napĺňa a nárast dlhu sa postupne znižuje“.

Zobraziť celý článok →

Solutions to Public Debt Crises in the EU: Seek Returns on That Investment (Views from Slovakia)

12.2.2014

The purpose of providing financial assistance to indebted eurozone countries is to avoid uncontrolled bankruptcies that could lead to a breakdown of the euro area with severe negative consequences for all members of the EU. There is a high probability that the loans provided via the stability mechanisms will not be fully recovered. Nevertheless, the long-term benefits of those loans are expected to exceed the costs. Therefore, this form of financial assistance should be regarded as an investment that has its own rate of return, one that can be controlled for by insistence on adherence to certain rules of behaviour and diligent oversight.

Full publication →

Ako znížiť nezamestnanosť na Slovensku

4.2.2014

Spoločný seminár organizovaný Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a inštitútom INEKO.

Zobraziť celý program semináru →

Najžiadanejšie opatrenia na ozdravenie verejných financií

17.1.2014

Potreba ozdravovať verejné financie je akútna, hoci sa to možno v atmosfére blížiacich sa prezidentských volieb nemusí zdať. S cieľom podporiť verejnú diskusiu o možných opatreniach INEKO zverejňuje zoznam 30 najžiadanejších opatrení, ktoré si vybrali návštevníci tohto konsolidačného portálu.

Zobraziť celý zoznam →

Reformami proti extrémizmu

2.12.2013

S posilňovaním extrémizmu sa zvyšuje potreba presadenia zásadných zmien v sociálnom systéme. Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy ponúka tri návrhy, ktorých spoločným menovateľom je zvýšenie možností pre sociálne ohrozených ľudí nájsť si prácu.

Zobraziť celý článok →

Workshop "Crisis in the Eurozone: Slovak Experiences with the Common Currency"

22.11.2013

On November 22nd 2013 the institute INEKO hosted a workshop titled “Crisis in the Eurozone: Slovak Experiences with the Common Currency”. INEKO organized the workshop in cooperation with partner organizations from the V4+ countries with the Polish Institute of International Affairs as a main partner. The working language of the workshop was English.

Show full story →

Prednáška: Reformné možnosti a dlhodobé prognózy finančnej stability penzijného systému SR

14.11.2013

Peter Goliaš prednášal 13.11.2013 takmer stovke finančných sprostredkovateľov spoločnosti OVB o reformných možnostiach a dlhodobých vyhliadkach slovenského penzijného systému.

Zobraziť prednášku →

Anketa KEA: Dlhodobej stabilite verejných financií by najviac prospelo zníženie budúcich výdavkov na dôchodky

25.10.2013

Zníženie budúcich výdavkov na dôchodky, privatizácia, zníženie stimulov a dotácií súkromným firmám, spoluúčasť v zdravotníctve a pružnejšie pracovné právo. To je päť opatrení, ktoré by podľa deviatich ekonómov, ktorí sa zúčastnili októbrovej ankety Klubu ekonomických analytikov (KEA), najviac prospelo dlhodobej udržateľnosti verejných financií na Slovensku.

Zobraziť kompletné výsledky ankety →

TOP 20 občanmi vybraných opatrení na ozdravenie verejných financií

25.10.2013

S cieľom zistiť názory občanov na jednotlivé konsolidačné opatrenia začal inštitút INEKO 17.10.2013 monitorovať, aké opatrenia si vyberajú návštevníci stránky http://konsolidacia.ineko.sk/opatrenia/. Ponúkame priebežný zoznam najčastejšie vybraných opatrení za prvý týždeň, teda k 24.10.2013. Zoznam budeme aktualizovať.

Zobraziť tabuľku TOP 20 opatrení →

Hosť v štúdiu: P. Goliaš o hospodárení Slovenska

25.10.2013

TA3, 25.10.2013
Slovenský dlh na jar dosiahol rekordných 58 percent výkonu ekonomiky. Ak by toto číslo zostalo aj ku koncu roka, museli by sme predložiť vyrovnaný rozpočet. Viac nám povedal Peter Goliaš, analytik INEKO.

Braňo Závodský naživo: Peter Goliaš

18.10.2013

Rádio Expres, 18.10.2013
Ficova vláda v štátnom rozpočte viac rozdáva a trošku menej šetrí. Máme na to peniaze? Do kedy nám vydržia? A kto musí platiť viac, aby mali iní vyššie platy? Sen o tom, aby sme si pohodlne vystačili s tým, čo máme je v nedohľadne. Stále totiž žijeme na dlh. Kto to zaplatí? Braňo Závodský sa rozprával so šéfom INEKO Petrom Goliašom.

Zverejňujeme kalkulačku na ozdravenie verejných financií

11.10.2013, tlačová správa

Kde nájsť stovky miliónov eur na zníženie deficitu v najbližších rokoch a miliardy eur na dlhodobé ozdravenie verejných financií? Vžite sa do úlohy ministra financií a vytvorte si vlastný konsolidačný balíček. Pomôže vám pri tom kalkulačka inštitútu INEKO, ktorá prezentuje takmer 200 opatrení na ozdravenie verejných financií na Slovensku. Kalkulačka je dostupná na adrese konsolidacia.ineko.sk/opatrenia. Cieľom kalkulačky je informovať verejnosť o potrebe konsolidácie v krátkodobom aj dlhodobom horizonte a podporiť diskusiu o alternatívach ozdravovania verejných financií.

Zobraziť celú tlačovú správu →

Šetrenie miest a obcí

3.10.2013

TA3, 3.10.2013 – Analýzy a trendy
Hostia: Jozef Turčány, Výkonný podpredseda ZMOS a Peter Goliaš, Analytik INEKO.

Ponúkame 150 konsolidačných opatrení

28.6.2013, blog

Potreba prijímania nových opatrení na znižovanie deficitu verejných financií je stále akútna. Potvrdzuje to najnovšia daňová prognóza MF, podľa ktorej bude výpadok príjmov verejných financií v roku 2013 vo výške 347 miliónov eur (0,5 % HDP) a 611 miliónov eur v roku 2014 (0,8 % HDP), ako aj prognóza Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, podľa ktorej by bez prijatia ďalších opatrení verejný dlh Slovenska v roku 2062 dosiahol 379 % či závery misie Medzinárodného menového fondu z júna 2013, podľa ktorých musí Slovensko ešte dlho prijímať významné kroky zamerané na zvýšenie udržateľnosti verejných financií.

Zobraziť celý blog →

INEKO ponúka 150 konsolidačných opatrení

28.6.2013, tlačová správa

Verejný dlh rastie vo vyspelých krajinách aj na Slovensku. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť by bez prijatia ďalších opatrení dosiahol verejný dlh Slovenska v roku 2062 379 %. Znamenalo by to spomalenie hospodárskeho rastu, rastúcu nezamestnanosť a následne aj riziká pre demokraciu. Hoci názory odborníkov na riešenia a na ich rýchlosť sa rôznia, na jednom z nich sa zhodujú všetci: na potrebe konsolidačných opatrení. Teda krokov, ktoré povedú ku znižovaniu deficitov verejných financií dostatočnému na to, aby bolo možné znížiť verejné dlhy na dlhodobo udržateľnú úroveň. Podľa záverov misie Medzinárodného menového fondu z júna 2013 musí aj Slovensko ešte dlho prijímať významné kroky zamerané na zvýšenie udržateľnosti verejných financií.

Zobraziť celú tlačovú správu →

Kažimír píše Paškovi, ako chce "znižovať" dlh

27.6.2013, blog

Povinnosť navrhnúť opatrenia na zníženie verejného dlhu ukladá ministrovi financií zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Podľa názoru INEKO sú návrhy ministra vágne a nie sú zárukou, že sa verejný dlh skutočne zníži. Znížiť verejný dlh má podľa ministra financií okrem iného aj „zmena fungovania verejnej správy pri poskytovaní služieb z vertikálneho na horizontálny integrovaný model s ohľadom na zvýšenie dostupnosti a kvality poskytovaných služieb spolu so znížením korupcie", „zlučovanie a zefektívnenie prierezových činností", „efektívne využitie alokovaných prostriedkov EÚ" alebo „opatrenia zamerané na dosiahnutie čo najvyššej efektívnosti".

Zobraziť celú tlačovú správu →

Prečo sa vyspelý svet „po uši” zadlžil?

18.6.2013, blog

V najbohatších štátoch G7, všetko rozvinutých demokraciách, od 70-tych rokov minulého storočia v priemere rastie verejný dlh. Z úrovne okolo 40% HDP až k aktuálnym 120% HDP (resp. ku 100% HDP, ak nepočítame zďaleka najviac zadlžené Japonsko). Nárast je prakticky sústavný vo Francúzsku, Nemecku a Japonsku (kde je aj najprudší). V Taliansku, Kanade a USA je prerušený v období od polovice 90-tych rokov do roku 2007, s výnimkou Kanady však toto obdobie štáty nevyužili na výraznejší pokles dlhu. Netypický vývoj bol vo Veľkej Británii, kde sa dlh celý čas pohyboval okolo 50% HDP a hore vystrelil až po roku 2007. Zaujímavé je, že verejný dlh vo väčšine najbohatších štátov postupne rástol, resp. neklesal dostatočne rýchlo aj v časoch mieru a rýchleho hospodárskeho rastu. Kde sa stala chyba?

Zobraziť celý blog →