269 % HDP

Taký by bol verejný dlh Slovenska
v roku 2063, ak by sa nerealizovali žiadne úsporné opatrenia.

Vývoj verejných financií

Bez realizovania úsporných opatrení

Ročný prebytok / deficit (% HDP)

Verejný dlh (% HDP)

zdroj: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií (apríl 2013) - Základný scenár dlhodobej udržateľnosti verejných financií

Kalkulačka

Vyrátajte si, aký potrebujeme deficit / prebytok verejných financií, aby sme udržali verejný dlh na nezmenenej úrovni. Viac o kalkulačke »

Verejný dlh % HDP Reálny rast HDP %
Minimálny prebytok % HDP
Prepočítať

O projekte

Databáza konsolidačných opatrení je projekt INEKO, ktorého cieľom je na jednom mieste prehľadne prezentovať všetky potenciálne opatrenia, pomocou ktorých možno zlepšiť udržateľnosť verejných financií. Stránka momentálne ponúka 215 opatrení.

Projekt je podporovaný Think Tank Fund - Open Society Foundations.

Viac o projekte »