Kde nájsť miliardy eur na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu v najbližších rokoch a na dlhodobé ozdravenie verejných financií?

Vžite sa do úlohy ministra financií a vytvorte si vlastný konsolidačný balíček. Pomôže vám pri tom kalkulačka inštitútu INEKO, ktorá prezentuje viac ako 200 opatrení na ozdravenie verejných financií na Slovensku.

Prínos Vami vytvoreného konsolidačného balíčka

rok 2015
000 z 1 918 mil. €
rok 2016
000 z 1 316 mil. €
dlhodobá udržateľnosť
0000,00 z 3,00 % HDP
Vaše politické preferencie
 
050,0 %
Školstvo
Zdravotníctvo
Dane a financie
Verejná správa
Sociálna sféra
Transparentnosť
Privatizácia
Eurofondy
Dôchodky
Dotácie, stimuly
Ostatné
Zobraziť filtre

Opatrenia s prepočítaným dopadom

    Názov Súhlas Priechodnosť dopad
2015
mil. €
dopad
2016
mil. €
dopad
dlhodobo
% HDP
Školstvo
1Zrušiť 100 najmenších málotriednych škôl-1110,02
2Znížiť max. sociálne štipendiá pre VŠ študentov študujúcich bezplatne na životné minimum0990,02
3Zvýšiť plat učiteľov ZŠ a SŠ na priemer VŠ-vzdelaných zamestnancov4-513-526 
Zdravotníctvo
4Zrušiť zákonom definované minimálne mzdové nároky lekárov a sestier-219190,03
Dane a financie
5Zvýšiť DPH na 22 percent-14404570,50
6Plošne zvýšiť sadzby daní z nehnuteľností na dvojnásobok-32973070,41
7Zdaniť sociálne odvody-64324530,36
8Zaviesť rovnú daň z príjmu pre fyzické osoby na úrovni 22 %-22392540,30
9Zvýšiť DPH na 21 percent02242330,26
10Zvýšiť sadzbu DPH za knihy, lieky a medicínske potreby na úroveň 22 %-2851710,22
11Zvýšiť spodnú hranicu dane z príjmu pre fyzické osoby z 19 % na 21 %-21871990,21
12Zvýšiť sadzbu DPH za knihy, lieky a medicínske potreby na úroveň 21 %-1781570,18
13Zaviesť rovnú daň z príjmu pre fyzické osoby na úrovni 21 %-11321390,17
14Zvýšiť sadzbu DPH za knihy, lieky a medicínske potreby na úroveň 20 %-1711430,12
15Zvýšiť spotrebnú daň za naftu na úroveň dane za benzín076790,08
16Zaviesť registračné pokladnice pre lekárov-172720,05
17Zaviesť rovnú daň z príjmu pre fyzické aj právnické osoby na úrovni 21 %043460,04
18Zrušiť podporu stavebného sporenia0020,03
19Zaviesť odvod z výkupných cien elektriny vyrobenej zo slnka110100,03
20Zrušiť výnimky v pravidlách pre spotrebnú daň z uhlia029290,03
21Zrušiť výnimky v pravidlách pre spotrebnú daň zo zemného plynu-117180,02
22Zvýšiť o 1 % daň z príjmu pre osoby nesúhlasiace so zverejnením výšky ich daní a odvodov510110,02
23Zrušiť bonifikáciu hypotekárnych úverov-1360,02
24Zrušenie stravného - gastrolístkov a možnosti SZČO započítať stravné do nákladov-310100,01
25Zrušiť výnimky v pravidlách pre spotrebnú daň z elektriny0990,01
26Zlúčiť 100 najmenších obcí so susediacimi0110,01
Sociálna sféra
27Znížiť daňový bonus a prídavky na dieťa podľa výšky príjmu-191950,12
28Zrušiť príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa033350,06
29Nahradiť príspevky pri narodení dieťaťa zvýšeným daňovým bonusom na dieťa1550,01
30Spomaliť krátenie dávky v hmotnej núdzi pri náraste príjmu1590,01
Dôchodky
31Pre výpočet aktuálnej dôchodkovej hodnoty zohľadniť aj vplyv demografie-1000,75
32Zdaniť súbeh všetkých príjmov a dôchodku z I. a II. piliera pri zachovaní nezdaniteľnej časti-32682810,25
33Zmraziť starobné dôchodky-5561100,22
34Obmedziť vyplácanie vianočných príspevkov dôchodcom len na osoby ohrozené chudobou-231310,04
35Zrušiť (neobnoviť) daňové zvýhodnenia doplnkového dôchodkového poistenia-29100,03
36Zmraziť výsluhové dôchodky0110,00
Ostatné
37Zrušiť verejnú podporu uhoľného baníctva a kompenzovať baníkov vo výške celej ročnej mzdy-247960,13
 

Opatrenia s odhadnutým dopadom

Školstvo
38Nákladový charakter normatívov v školách meniť na efektívnostný-124250,03
39Pravidelne zverejňovať analýzy efektívnosti stredných a vysokých škôl019200,02
40Postupne znižovať rozdiely v normatívnom financovaní ZŠ010100,01
Zdravotníctvo
41Zaviesť spoluúčasť pacienta vo forme 10 % resp. 20 % z nákladov-51301370,16
42Presnejšie definovať nároky pacientov v rámci solidárne financovaného zdravotníctva-894980,12
43Pravidelne zverejňovať analýzy efektívnosti poskytovateľov zdrav. starostlivosti148500,06
44Optimalizovať sieť poskytovateľov ústavnej a ambulantnej starostlivosti-244470,06
45Zverejňovať efektívnosť liekov a dopady kategorizácie na rozpočet-115160,02
46Vo všetkých nemocniciach zaviesť výkazníctvo podľa vzoru a.s.014150,02
Dane a financie
47V dobrých časoch (napr. rast nad 3%) znižovať verejný dlh, zakázať deficit-11621700,20
48Obmedzovať úniky na DPH vyplývajúce z nadmerných odpočtov11591670,20
49Znižovať verejné investície s nízkou a otáznou návratnosťou11281340,16
50Preskúmať možnosti posilnenia verejnej kontroly podvodov na DPH21131180,14
51Zaviesť analógiu dlhovej brzdy v prvom pilieri dôchodkového poistenia0991040,13
52Realizovať a zverejniť audit všetkých významných výdavkov štátneho rozpočtu089940,11
53Uprednostňovať environmentálne dane pred dotáciami obnoviteľných zdrojov energií-271750,09
54Zaradiť výnosy z majetkových daní do daňového mixu044470,06
55Prehodnotiť existenciu fondov-142440,05
56Pripravovať a zverejňovať rizikové analýzy platcov DPH342440,05
57Optimalizovať zdanenie alkoholu z hľadiska zdravia a konsolidácie142440,05
58Odhaľovať a zverejňovať skryté dlhy aj na samosprávnej úrovni136380,04
59Preniesť analýzy rozpočtových dopadov na NBS alebo RRZ236380,04
60PPP nezneužívať na skryté prenesenie dlhu do budúcnosti136380,04
61Posilniť analytické kapacity ministerstva financií so zameraním na ostatné rezorty128290,03
62Urýchliť použitie aukcií na predaj všetkých emisných povoleniek124250,03
63Zverejniť 10 % osôb a firiem s najnižším podielom odvedenej DPH na obrate324250,03
64Určiť sankčné percento za nesprávne zaradenie položky do nákladov224250,03
65Zverejňovať spodnú desatinu platcov dane z príjmu, vrátane jej výšky122230,03
66Zvyšovať tlak EÚ na to, aby banky poskytovali relevantné údaje daňovým úradom222230,03
67Zaviesť daňový mix v podielových daniach v prospech motivácie obcí na lepšom výbere-121220,03
68Zverejňovať údaje o dlžníkoch podnikov vlastnených verejnou správou416160,02
69Zdaniť vklady našich subjektov vo vybraných krajinách015160,02
70Zrušiť gastrolístky-415160,02
71Znížiť hranice zverejňovania daňových a odvodových dlžníkov na nulu015150,02
72Konsolidovať prioritne znižovaním daní z príjmu a zvyšovaním nepriamych daní014150,02
73Zrušiť daňové zvýhodnenie cestovných náhrad-314150,02
74Daňovú asignáciu nad určitú hranicu spojiť s poukázaním časti zdaneného príjmu aj u fyzických osôb014150,02
75Chrániť vklady v bankách v EÚ na menej než 100 %-112130,01
76Pripraviť cestovnú mapu konsolidačných opatrení na 10 rokov111110,01
77Zverejňovať údaje o príjmoch a zaplatených daniach a odvodoch anonymných platcov210100,01
78Poskytovať dostatok informácií o finančnom zdraví miest a obcí2770,01
79Zintenzívniť osvetu o výhodnosti dlhodobo stabilných verejných financií1770,01
80Pravidelne pripravovať balík konsolidačných opatrení pre negatívny scenár0770,01
81Zverejňovať identitu osôb zodpovedných vo verejnej správe za kľúčové opatrenia1440,00
82Zverejňovať manažérske zmluvy u podnikov s majetkovou účasťou verejnej správy3440,00
83Motivovať verejnoprávne médiá k reportážam o využívaní verejných financií0330,00
84Vytvoriť možnosť poskytnúť peniaze namiesto gastrolístkov1330,00
85Zvážiť sfunkčnenie osobného bankrotu vrátane procesu oddlženia2220,00
86Nahradiť daňové zvýhodnenie cestovných náhrad plošným znížením dane-1220,00
87Preskúmať možnosti Reverse Charge System DPH0220,00
88Nahradiť bločky na jedlo do hodnoty 4 eurá denne paušálom do 4 eur2110,00
Verejná správa
89Zanalyzovať a znížiť verejné výdavky v "neefektívnych sektoroch" podľa vyspelých krajín-31391460,17
90Zverejniť databázu všetkých zamestnancov verejnej správy aj s ich úlohami-1440,00
91Zrušiť 13. a 14. platy vo verejnej správe a zverejňovať ročné platy s odmenami0220,00
Sociálna sféra
92Znížiť sadzby zdravotných a sociálnych odvodov pri nízkych príjmoch224250,03
93Znižovať výšku rodičovského príspevku s rastúcim príjmom-124250,03
94Rodičovský príspevok odstupňovať podľa dĺžky nezamestnanosti-3440,00
95Zmraziť sociálne dávky okrem podpory rodiny-5440,00
Transparentnosť
96Prideľovať právo na ťažbu prírodných zdrojov na základe transparentných tendrov224250,03
Privatizácia
97Spustiť efektívnu privatizáciu: SHMÚ, RTVS, Kataster nehnuteľností, regionálne letiská024250,03
Eurofondy
98Zaviesť možnosť nahradiť z eurofondov aj opakujúce sa výdavky verejných financií0991040,13
Dôchodky
99Zmraziť invalidné dôchodky-6440,00
100Zdobrovoľniť odvody do druhého dôchodkového piliera nad nižšiu než dnešnú hranicu4220,00
Dotácie, stimuly
101Obmedziť poskytovanie stimulov a dotácií: poľnohospodárstvo-41841940,23
102Obmedziť dotácie mimo uhoľného priemyslu, obnov. zdrojov energie a poľnohospodárstva-11161220,15
103Obmedziť poskytovanie stimulov a dotácií: obnoviteľné zdroje energie11051100,13
104Obmedziť poskytovanie stimulov a dotácií: uhoľný priemysel-394980,12
105Presadzovať v rámci EÚ znižovanie investičných stimulov na nulu-248500,06
Ostatné
106Znížiť rozpočet SIS na polovicu324250,03
107Zmeniť rozdelenie platieb za dobývaný nerast v prospech samospráv221220,03
108Spoplatniť vodu na účely zavlažovania0220,00

Vývoj verejných financií

Po realizovaní vybraných opatrení

Ročný prebytok / deficit (% HDP)

Verejný dlh (% HDP)

Vybrané opatrenia prinesú v dlhodobom horizonte ročnú úsporu   (  v roku 2013)

Legenda

Ročný dopad opatrenia na konsolidáciu
Odhad úspory v % HDP a v mil. € podľa hodnotiteľov oproti stavu, keby sa opatrenie nerealizovalo
-   -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345678910
neznáma % HDP
mil. €
-3,00 %
-2 144
-1,75 %
-1 251
-1,25 %
-893
-0,88 %
-625
-0,63 %
-447
-0,38 %
-268
-0,18 %
-125
-0,08 %
-54
-0,03 %
-21
-0,01 %
-4
0,00 %
0
0,01 %
4
0,03 %
21
0,08 %
54
0,18 %
125
0,38 %
268
0,63 %
447
0,88 %
625
1,25 %
893
1,75 %
1 251
3,00 %
2 144
Súhlas s opatrením
Miera súhlasu hodnotiteľov s realizáciou opatrenia
neznáma Absolútny
nesúhlas
Značný
nesúhlas
Mierny
nesúhlas
Neutrálny
postoj
Súhlas so značnými výhradami Súhlas s miernymi výhradami Absolútny
súhlas
Priechodnosť opatrenia
Možnosť realizácie opatrenia na základe vpplyvu na konsolidáciu, politických dopadov, sociálnych dopadov a technickej realizovateľnosti
- -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345678910
neznáma Absolútne nepriechodné opatrenie neutrálna Extrémne želateľné opatrenie
Návrat hore