Kde nájsť miliardy eur na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu v najbližších rokoch a na dlhodobé ozdravenie verejných financií?

Vžite sa do úlohy ministra financií a vytvorte si vlastný konsolidačný balíček. Pomôže vám pri tom kalkulačka inštitútu INEKO, ktorá prezentuje viac ako 200 opatrení na ozdravenie verejných financií na Slovensku.

Prínos Vami vytvoreného konsolidačného balíčka

rok 2015
000 z 1 918 mil. €
rok 2016
000 z 1 316 mil. €
dlhodobá udržateľnosť
0000,00 z 3,00 % HDP
Vaše politické preferencie
 
050,0 %
Školstvo
Zdravotníctvo
Dane a financie
Verejná správa
Sociálna sféra
Transparentnosť
Privatizácia
Eurofondy
Dôchodky
Dotácie, stimuly
Ostatné
Zobraziť filtre

Opatrenia s prepočítaným dopadom

    Názov Súhlas Priechodnosť dopad
2015
mil. €
dopad
2016
mil. €
dopad
dlhodobo
% HDP
Školstvo
1Znížiť počet učiteľov ZŠ a SŠ o 5 %-447470,04
2Zvýšiť plat učiteľov ZŠ a SŠ na priemer VŠ-vzdelaných zamestnancov4-513-526 
Dane a financie
3Plošne zvýšiť sadzby daní z nehnuteľností na dvojnásobok-32973070,41
4Zaviesť rovnú daň z príjmu pre fyzické osoby na úrovni 22 %-22392540,30
5Zvýšiť spodnú hranicu dane z príjmu pre fyzické osoby z 19 % na 21 %-21871990,21
6Zaviesť rovnú daň z príjmu pre fyzické osoby na úrovni 21 %-11321390,17
7Zaviesť rovnú daň z príjmu pre fyzické aj právnické osoby na úrovni 21 %043460,04
8Zlúčiť 100 najmenších obcí so susediacimi0110,01
Verejná správa
9Zmraziť platy vo verejnej správe okrem učiteľov-258430,09
Sociálna sféra
10Nahradiť príspevky pri narodení dieťaťa zvýšeným daňovým bonusom na dieťa1550,01
Dotácie, stimuly
11Obmedziť resp. úplne zastaviť poskytovanie investičných stimulov súkromným firmám43110,03
Ostatné
12Zrušiť verejnú podporu uhoľného baníctva a kompenzovať baníkov vo výške celej ročnej mzdy-247960,13
 

Opatrenia s odhadnutým dopadom

Školstvo
13Predĺžiť povinnú školskú dochádzku na SOŠ tým, ktorí si nevedia nájsť prácu1-1-1-0,00
Dane a financie
14V dobrých časoch (napr. rast nad 3%) znižovať verejný dlh, zakázať deficit-11621700,20
15Realizovať a zverejniť audit všetkých významných výdavkov štátneho rozpočtu089940,11
16Odhaľovať a zverejňovať skryté dlhy aj na samosprávnej úrovni136380,04
17Poskytovať dostatok informácií o finančnom zdraví miest a obcí2770,01
18Zintenzívniť osvetu o výhodnosti dlhodobo stabilných verejných financií1770,01
19Zverejňovať identitu osôb zodpovedných vo verejnej správe za kľúčové opatrenia1440,00
20Zverejňovať manažérske zmluvy u podnikov s majetkovou účasťou verejnej správy3440,00
Verejná správa
21Zanalyzovať a znížiť verejné výdavky v "neefektívnych sektoroch" podľa vyspelých krajín-31391460,17
22Zverejňovať predpokladanú návratnosť investícií veľkých verejných projektov218190,02
23Predĺžiť pracovnú dobu zamestnancov verejnej správy a znížiť ich počet017180,02
24Zverejňovať rebríček podnikov s majetkovou účasťou štátu podľa ich hosp. výsledkov312120,01
25Zrušiť neobsadené tabuľkové pracovné miesta vo verejnej správe2330,00
26Zrušiť 13. a 14. platy vo verejnej správe a zverejňovať ročné platy s odmenami0220,00
Sociálna sféra
27Pravidelne analyzovať príčiny a riešiť vysoké ceny energií317180,02
28Finančne motivovať úrady práce a firmy na znižovaní nezamestnanosti v najhorších regiónoch314150,02
Transparentnosť
29Znížiť objem nákupov vo verejnom obstarávaní11091150,14
30Zvýšiť transparentnosť a súťaživosť pri verejnom obstarávaní179840,10
31Prideľovať právo na ťažbu prírodných zdrojov na základe transparentných tendrov224250,03
32Podporiť aktivity mimovládnych organizácií zamerané na verejnú kontrolu219200,02
33Zásadne znížiť hranicu pre povinnosť použiť súťaž pri verejnom obstarávaní215160,02
Privatizácia
34Pasportizovať privatizovateľný majetok-1440,00
Dotácie, stimuly
35Obmedziť poskytovanie stimulov a dotácií: poľnohospodárstvo-41841940,23
Ostatné
36Zmeniť rozdelenie platieb za dobývaný nerast v prospech samospráv221220,03
37Prenajímať alebo predávať pôdu zo Slovenského pozemkového fondu formou súťaže214150,02
38Zmeniť ústavu tak, aby nájdené nerasty boli čiastočne majetkom majiteľa pozemku0330,00
39Spoplatniť vodu na účely zavlažovania0220,00

Vývoj verejných financií

Po realizovaní vybraných opatrení

Ročný prebytok / deficit (% HDP)

Verejný dlh (% HDP)

Vybrané opatrenia prinesú v dlhodobom horizonte ročnú úsporu   (  v roku 2013)

Legenda

Ročný dopad opatrenia na konsolidáciu
Odhad úspory v % HDP a v mil. € podľa hodnotiteľov oproti stavu, keby sa opatrenie nerealizovalo
-   -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345678910
neznáma % HDP
mil. €
-3,00 %
-2 144
-1,75 %
-1 251
-1,25 %
-893
-0,88 %
-625
-0,63 %
-447
-0,38 %
-268
-0,18 %
-125
-0,08 %
-54
-0,03 %
-21
-0,01 %
-4
0,00 %
0
0,01 %
4
0,03 %
21
0,08 %
54
0,18 %
125
0,38 %
268
0,63 %
447
0,88 %
625
1,25 %
893
1,75 %
1 251
3,00 %
2 144
Súhlas s opatrením
Miera súhlasu hodnotiteľov s realizáciou opatrenia
neznáma Absolútny
nesúhlas
Značný
nesúhlas
Mierny
nesúhlas
Neutrálny
postoj
Súhlas so značnými výhradami Súhlas s miernymi výhradami Absolútny
súhlas
Priechodnosť opatrenia
Možnosť realizácie opatrenia na základe vpplyvu na konsolidáciu, politických dopadov, sociálnych dopadov a technickej realizovateľnosti
- -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345678910
neznáma Absolútne nepriechodné opatrenie neutrálna Extrémne želateľné opatrenie
Návrat hore