Zaviesť analógiu "dlhovej brzdy" osobitne na prvý pilier dôchodkového zabezpečenia. Teda zaviesť silnejšie bariéry zvyšovania deficitu prvého piliera dôchodkového zabezpečenia

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,13 % HDP
 

Opis opatrenia

Zaviesť pravidlá "dlhovej brzdy" osobitne aj na dlhy prvého piliera dôchodkového zabezpečenia.

Argumenty pre

  • Podľa Správy o dlhodobej udržateľnosti verejných financií RRZ (http://www.rozpoctovarada.sk/download2/sustainability_report_2013_final.pdf) sú jedným z najrizikovejších faktorov, ktoré vplývajú na nárast verejného dlhu SR výdavky spojené so starnutím populácie. Doterajšie skúsenosti ukazujú, že dlh v prvom pilieri sa nedarí dostať pod kontrolu. Preto jeho "uchopenie špeciálnou dlhovou brzdou" sa javí ako krok, ktorý bude potrebné zvážiť po prvých skúsenostiach s výsledkami súčasnej reformy prvého piliera. Napríklad v Nemecku sa nemôže penzijný fond dostať do deficitu, ak klesnú rezervy pod minimálnu úroveň, tak sa zvyšujú automaticky sadzby.

Argumenty proti

  • "Dlhová brzda" predstavuje zbytočnú byrokratickú, ba aj finančnú zaťaž. Vláda je pritom motivovaná aj bez nej znižovať deficit a verejný dlh a to tlakom medzinárodných organizácií (MMF, EÚ, ECB) a trhov.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-0,5

Adresát

Sektory