Zaviesť analógiu "dlhovej brzdy" osobitne na dlhy verejných poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. Teda zaviesť silnejšie bariéry zvyšovania dlhu v rezorte zdravotníctva

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,04 % HDP
34,7 mil. €
2016:
0,04 % HDP
34,7 mil. €
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,06 % HDP
 

Opis opatrenia

Zaviesť pravidlá "dlhovej brzdy" osobitne aj na dlhy verejných poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. Za predpokladu že štát hotovostne vyrovná záväzky v danom roku. Kvantifikácia platí iba pre štátne nemocnice.

Argumenty pre

  • Podľa Správy o dlhodobej udržateľnosti verejných financií RRZ (http://www.rozpoctovarada.sk/download2/sustainability_report_2013_final.pdf) je jedným z najrizikovejších faktorov, ktoré vplývajú na nárast verejného dlhu SR zdravotníctvo. Strednodobé aj krátkodobé skúsenosti ukazujú, že dlh v tomto rezorte sa nedarí dostať pod kontrolu. Preto jeho "uchopenie špeciálnou dlhovou brzdou" sa javí ako krok, ktorý bude zrejme nevyhnutný.

Argumenty proti

  • "Dlhová brzda" predstavuje zbytočnú byrokratickú, ba aj finančnú zaťaž. Vláda je pritom motivovaná aj bez nej znižovať deficit a verejný dlh a to tlakom medzinárodných organizácií (MMF, EÚ, ECB) a trhov.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-0,4

Adresát

Sektory