Zaviesť postupne univerzálny štátny dôchodkový systém. To napríklad znamená: Systém výsluhových dôchodkov, dôchodkov prokurátorov, sudcov atď. postupne harmonizovať so štandardným systémom. Zvýšené riziko v niektorých povolaniach odmeňovať vyšším platom a pripoistením

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Postupne zavrieť univerzálny štátny dôchodkový systém, v ktorom by aj vek odchodu do dôchodku bol jednotný.

Argumenty pre

  • Zvýšené riziko či rýchlejšia fyzická alebo psychická opotrebovanosť v niektorých povolaniach je kompenzovateľná namiesto skorším odchodom do dôchodku vyššími platmi či pripoistením. Objektívne rozhodnutie orgánov štátu o tom, v ktorom zamestnaní a v ktorom veku dochádza k dostatočne vysokému opotrebovaniu na odchod do dôchodku, je extrémne komplikované, zrejme nepresné a spojené s rizikom presadzovania klientelistických záujmov.

Argumenty proti

  • V niektorých profesiách nie je možné pracovať do vysokého veku, pričom platy sú v nich zaregulované na veľmi nízkej úrovni, takže nemôžu slúžiť ako kompenzácia skoršieho opotrebovania.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,2

Adresát

Sektory