Pri výpočte starobného dôchodku brať do úvahy celé obdobie starobného dôchodkového poistenia, pričom za obdobie do roku 1989 sa bude každý rok zohľadňovať koeficientom 1

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Výška starobného dôchodku bude vyrátaná tak, že sa zoberie do úvahy celé obdobie starobného dôchodkového poistenia a obdobie pred rokom 1989 sa zohľadní koeficientom 1.

Argumenty pre

  • Toto opatrenie pomôže minimalizovať špekulácie zo strany poistencov tak, aby boli motivovaní prispievať do systému celý svoj aktívny život. Keďže obdobie pre rokom 1989 sa vyznačovalo rozdielmi v platoch a teda základoch pre starobné dôchodky, ktoré nie sú často uznateľné pri posudzovaní dnešnými kritériami, navrhujeme rátať s rovnakým platom pre všetkých.

Argumenty proti

  • Mnoho ľudí má vo svojom živote obdobie, v ktorom z objektívnych dôvodov, nie vlastnou vinou prispievali do starobného dôchodkového poistenia len minimálnou čiastkou. Aj pred rokom 1989 boli do istej miery rozdiely v platoch založené na zásluhách. Bolo by nespravodlivé k nim neprihliadať vôbec.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-0,2

Adresát

Sektory