Začať predlžovať vek odchodu do dôchodku už v roku 2014

Dopad na konsolidáciu

2015:
-
2016:
-
dlhodobo:
0,06 % HDP
 
Poznámka: Naviazanie dôchodkového veku na vývoj strednej dĺžky života od roku 2014, teda o 3 roky skôr má na dlhodobú udržateľnosť iba marginálny vplyv, priemerne 0,1% HDP ročne, pričom dôchodkový vek sa v porovnaní so základným scenárom zvýši o menej ako 6 mesiacov (zjednodušene cca 50dní x 3roky). Simulácia vzhľadom na marginálne zmeny nepredpokladá pozitívny vplyv na participáciu, zároveň sa však nepredpokladá negatívny vplyv prostredníctvom predĺženia dĺžky kariéry.
Zdroj prepočtov: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Opis opatrenia

Vek odchodu do dôchodku sa má začať predlžovať až v roku 2017. Navrhujeme začať už v roku 2014.

Argumenty pre

  • Zmeny v dôchodkovom systéme, ani ďalšie konsolidačné zmeny zatiaľ nepostačujú na to, aby Slovensko malo verejné financie v udržateľnom stave. Spolu so zdravotníctvom je dôchodkové zabezpečenie najväčším rizikovým faktorom. Skorší začiatok predlžovania veku odchodu do dôchodku iste nie je populárny, ale aj z hľadiska sociálneho by vari mal dostať prednosť pred ešte tvrdšími opatreniami, ktorým museli čeliť dôchodcovia napríklad v Grécku alebo v Portugalsku vzhľadom na to, že tamojšia spoločnosť neakceptovala zavčasu umiernenejšie opatrenia.

Argumenty proti

  • Ľudia u nás nie sú najmä zdravotne pripravení zvládnuť také rýchle predlžovanie veku odchodu do dôchodku. Navyše, konsolidačný efekt z predlženia veku odchodu do dôchodku bude nižší, keďže oveľa viac ľudí sa v dôsledku tohto opatrenia dostane na invalidný dôchodok.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-3,5

Adresát

Sektory