Nákladový charakter normatívov meniť na efektívnostný, zohľadňujúci aj uplatniteľnosť absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce, nielen náklady a počet žiakov či študentov

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Nákladový charakter normatívov na stredných školách a takmer úplne nákladový charakter na vysokých školách znamená, že školy dostávajú peniaze bez ohľadu, resp. s miniatúrnym ohľadom na to, ako sa v praxi uplatňujú ich absolventi. Prehnaným príkladom by bola škola astronautov, ktorá by bola veľmi drahá, ale dotovaná štátom napriek tomu, že jej absolventi by takmer určite nelietali do vesmíru.

Argumenty pre

  • Efektívnostný charakter normatívu znamená, že sú v ňom premietnuté výsledky škôl, prípadne ich súčastí, vzdelávacích ciest, študijných odborov. Okrem konsolidačného potenciálu by toto opatrenie mohlo priniesť zvýšenie výdavkov na tie časti školstva, ktoré sú efektívne.

Argumenty proti

  • Informácie o uplatniteľnosti absolventov nie sú dostatočne presné a najmä nie sú dostatočne komplexné. Je možné merať (aj to s otáznou presnosťou) nezamestnanosť absolventov, ich platy, výšku daní a odvodov, ktorými prispejú do verejných financií po ukončení škôl, ale školy nemajú pripravovať žiakov a študentov len ne ekonomický úspech, ale napríklad aj na to, aby prispievali morálke spoločnosti, jej kultúre, boli sami šťastní atď.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-0,7

Adresát

Sektory