Približovať normatívy ZŠ (málotriedky bližšie k normatívom plne organizovaných škôl)

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,01 % HDP
 

Opis opatrenia

Postupne približovať výšku normatívu plne organizovaných základných škôl s výškou normatívu málotriednych škôl.

Argumenty pre

  • Postupne je potrebné zabezpečiť, aby štát vyplácal na žiaka normatívy s čoraz nižšími rozdielmi. Náklady na vzdelávanie s vysokými nákladmi by mal dotovať zriaďovateľ školy, resp. čiastočne je možné ich kompenzovať dotáciami do cestovného. Slovensko má veľa škôl so zvýšeným normatívom, zmenšenie rozdielov medzi normatívmi by okrem konsolidačného potenciálu mohlo pomôcť zvýšeniu platov učiteľov.

Argumenty proti

  • Týmto opatrením by mohli zaniknúť školy na odľahlých miestach s veľmi komplikovanou dopravou detí do najbližších plno organizovaných škôl, čo by mohlo pôsobiť negatívne na kvalitu ich života aj vzdelania.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-0,2

Adresát

Sektory