Pravidelne zverejňovať analýzy efektívnosti stredných a vysokých škôl tak, aby sa jednotlivé subjekty dali porovnávať podľa relevantných ukazovateľov. Budú obsahovať informácie o nákladoch na jednotlivé školy ako aj merateľné výstupy

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Pripravovať a zverejňovať analýzy efektívnosti stredných a vysokých škôl podľa vzoru OECD Education at a Glance.

Argumenty pre

  • Momentálne takéto analýzy neexistujú, rodič, študent, žiak, škola, jej zriaďovateľ, úradníci ministerstva školstva, ani ministerstva financií nemajú pri svojom rozhodovaní informácie o tom, aký výsledok na jedno vložené euro dosahujú jednotlivé školy, ich súčasti, jednotlivé vzdelávacie cesty či študijné programy. Rozhodnutia o hlásení na školy, o zaradení školy do siete či vyradení z nej, rozhodnutia o zrušení študijných programov, rozhodnutia o výške normatívov pre jednotlivé študijné programy sa uskutočňujú bez takýchto informácií. Ich zabezpečenie aspoň v základnej forme (OECD) by výrazne zvýšilo kvalitu rozhodovania v školstve. Bez zverejnenia informácií o efektívnosti, nebude verejnosť schopná podporovať správne rozhodnutia v oblasti školstva.

Argumenty proti

  • Meranie efektívnosti vo vzdelávaní je komplikované a jeho výsledky by pri nesprávnom postupe mohli skôr uškodiť než pomôcť.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,4

Adresát

Sektory