Preniesť analýzy rozpočtových dopadov právnych noriem a iných relevantných opatrení na Radu pre rozpočtovú zodpovednosť alebo NBS

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,04 % HDP
 

Opis opatrenia

Analýzy rozpočtových dopadov (doložka vplyvov na rozpočet verejnej správy) preniesť v rámci medzirezortného pripomienkového konania na NBS či RRZ.

Argumenty pre

  • Momentálne vypracúvajú túto analýzu predkladatelia materiálov, ktorých záujem (okrem prípadu kedy je predkladateľom ministerstvo financií) na konsolidácii verejných financií nie je prioritný a tomu často zodpovedajú aj analytické kapacity. RRZ či NBS majú eminentný záujem na udržateľných verejných financiách, majú k dispozícii analytické kapacity, miera objektivity a presnosti ich odhadu sa dá predpokladať na vyššej úrovni.

Argumenty proti

  • RRZ a NBS nemajú dostatok informácií s prostredia rezortu, ktorý materiál predkladá, nemajú ani dostatok odborný znalostí, ich prepočty by preto nemuseli byť presnejšie než tie dnešné. Prenos kompetencie by pritom mal nenulové náklady.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

2,2

Adresát

Sektory

Komentáre hodnotiteľov

  • Radovan Kavický:V popise práce by to rozhodne mali mať. Ale pri súčasných "analytických kapacitách" Rady typu bývalí novinári bez akéhokoľvek formálneho ekonomického vzdelania (Michal Lehuta a pod,) tu zatiaľ nevidím schodnú cestu v horizonte najbližších 2-3 rokov.