Úspory týkajúce sa zamestnancov verejnej správy prednostne dosahovať skracovaním dovolenky a predlžovaním pracovného času a následným znížením počtu pracovníkov, než znižovaním objemu miezd. Dlhodobým cieľom je porovnateľnosť podmienok zamestnancov v súkromnom aj verejnom sektore

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Vo verejnej správe skracovať dovolenky, predlžovať pracovný čas, znížiť počet zamestnancov a zvýšiť im platy. S ohľadom na "konkurencieschopnosť" verejného sektora voči súkromnému, ale aj na potreby konsolidácie.

Argumenty pre

  • Zamestnanie s nízkym platom, dlhou dovolenkou a krátkym pracovným časom dlhodobo priťahuje ľudí s cieľom "radšej nerobiť a nezarobiť, než naopak". V dôsledku toho chýbajú často vo verejnej správe odborníci.

Argumenty proti

  • V časoch konsolidácie verejných financií môže krajina ťažko pomýšľať na zvýšenie platov úradníkov a tak kratší pracovný čas a dlhšie dovolenky sú často jedinou možnosťou ako vôbec pritiahnuť ľudí do verejnej správy.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-0,1

Adresáti

Sektor