Postupne optimalizovať sieť škôl zrušením 100 najmenších málotriedok

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,00 % HDP
1,1 mil. €
2016:
0,00 % HDP
1,1 mil. €
Poznámka: Hrubý odhad vychádzajúci z rozpočtu jednotlivých malotriedok na rok 2011. Dáta pochádzajú z portálu http://mapaskol.iedu.sk/. Optimalizácia sa týka škôl v rozmedzí 0 - 15 žiakov zriadených štátom alebo cirkvou s vyučovacím jazykom slovenským. Ako hrubú úsporu sme odhadli 30 % rozpočtu týchto škôl. Upozorňujeme, že nevieme povedať, či je vôbec rušenie konkrétnych škôl logisticky možné a efektívne. Vyčíslenie nákladov takejto optimalizácie by vyžadovalo oveľa podrobnejšie údaje.
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Podľa digitálnej mapy škôl (http://mapaskol.iedu.sk/) je možné identifikovať plne organizované školy so štandardným normatívom v blízkosti málotriednych škôl so zvýšeným normatívom. Na základe informácií úradov práce, Sociálnej poisťovne a ministerstva školstva sa dajú identifikovať stredné a vysoké školy, získavajú na žiaka vysoké dotácie od štátu a súčasne majú slabú uplatniteľnosť absolventov v praxi (nezamestnanosť absolventov školy v porovnaní s priemerom v regióne, platy absolventov po ukončení vysokej školy). Hrubý odhad vychádzajúci z rozpočtu jednotlivých malotriedok na rok 2011. Dáta pochádzajú z portálu http://mapaskol.iedu.sk/. Optimalizácia sa týka škôl v rozmedzí 0 - 15 žiakov zriadených štátom s vyučovacím jazykom slovenským. Ako hrubú úsporu sme odhadli 30 % príspevku zo ŠR pre tieto školy. Upozorňujeme, že nevieme povedať, či je vôbec rušenie konkrétnych škôl logisticky možné a efektívne. Vyčíslenie nákladov takejto optimalizácie by vyžadovalo oveľa podrobnejšie údaje.

Argumenty pre

  • Slovensko dáva na školstvo veľmi malý podiel HDP. To neznamená, že v systéme netreba odstraňovať neefektívnosti, ktoré spôsobujú jednak problémy v samotnom rezorte školstva a jednak môžu brániť rozumnej rýchlosti konsolidácie verejných financií.

Argumenty proti

  • Znižovanie normatívov málotriedkam by sa dotklo najmä škôl na zmiešanom území a z ekonomického problému by sa stal problém skôr politický či národnostný. Zmenšovanie rozdielov v normatívoch a dotáciách na žiaka či na študenta by znamenalo, že drahšie ale spoločensky žiaduce odbory by neboli schopné vyprodukovať dostatočný počet absolventov pre prax.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,5

Adresát

Sektory