Prehodnotiť potrebu veľvyslanectiev, obchodných zastupiteľstiev, lektorátov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,04 % HDP
 

Opis opatrenia

Zvážiť ďalšiu existenciu vybraných veľvyslanectiev, obchodných zastupiteľstiev, lektorátov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí.

Argumenty pre

  • Väčšinu aktivít týchto tradičných reprezentantov krajiny v zahraničí je dnes efektívne nahradiť v spolupráci s inými krajinami (napríklad ČR) alebo pomocou internetu.

Argumenty proti

  • Slabé zastúpenie Slovenska v zahraničí zníži možnosti našej expanzie, resp. udržania súčasných pozícií v oblasti ekonomiky, kultúry, politiky a športu.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,9

Adresát

Sektor

Komentáre hodnotiteľov

  • Radovan Kavický:A prehodnotiť aj potrebu ekonomických diplomatov.