Prehodnotiť existenciu fondov (Recyklačný fond, Fond na podporu vzdelávania, Fond národného majetku, Štátny fond rozvoja bývania, Audiovizuálneho, Literárneho)

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,05 % HDP
 

Opis opatrenia

Zvážiť ďalšiu existenciu fondov a rozhodnúť v súlade s potrebami konsolidácie.

Argumenty pre

Argumenty proti

  • Fondy garantujú istotu príjmov na zákonom učené účely a chránia tak ich financovanie pred straníckymi a rozpočtovými tlakmi.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,0

Adresát

Sektory