Reštrukturalizovať regulačné úrady, NBS, priamo riadené organizácie napríklad v rezorte školstva

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,04 % HDP
 

Opis opatrenia

Na základe auditu reštrukturalizovať regulačné úrady a rezortné organizácie.

Argumenty pre

  • Väčšina týchto organizácií funguje desiatky rokov v krajine, ktorá prešla fundamentálnymi zmenami. Tlak na ich prispôsobovanie sa novej realite je však oveľa nižší, než je tlak na organizačnú zmenu súkromných subjektov fungujúcich v konkurenčnom prostredí. Preto považujeme za vhodné nasimulovať tlak konkurenčného prostredia aj pre spomenuté subjekty a reštrukturalizovať ich v súlade s potrebami konsolidácie: http://www.bis.org/publ/othp04.pdf .

Argumenty proti

  • Náklady na projekt by mohli prevýšiť úspory z neho a to vzhľadom na už dnes nízke náklady rezortných organizácií ako aj na skutočnosť, že mnohé z nich je ťažké významne reštrukturalizovať vzhľadom na množstvo väzieb, napríklad v rámci eurofondov.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-0,4

Adresát

Sektor