Posilniť analytické ("konsolidačné") kapacity na ministerstve financií so špecializáciou na výdavky jednotlivých rezortov

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Ministerstvo financií ma nepochybne vybudované najlepšie analytické kapacity v rámci ústredných orgánov štátnej správy. Problémy nastávajú pri prepojení týchto analýz na problematiku iných rezortov. Odporúčame kapacity rozšíriť o niekoľko špecializovaných analytikov.

Argumenty pre

  • Konsolidačný potenciál existujúci v rámci jednotlivých rezortov poznajú rezortní experti, nemajú však záujem ho odhaľovať, analytici ministerstva financií by odhalili radi, poznajú ho však menej.

Argumenty proti

  • Rozšírenie kapacít by malo nenulové náklady, pričom výsledok by bol neistý. Ak by noví analytici ostali pracovať na ministerstve financií, ťažko by prenikali až k potrebným informáciám "ukrytým" na jednotlivých rezortoch a ak by prešli mimo rezort financií, mohli by stratiť časť svojho odhodlania konsolidovať.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,6

Adresát

Sektory

Komentáre hodnotiteľov

  • Radovan Kavický:Skôr by som išiel cestou odpolitizovania IFP (najmä vedenia) ako analytickej kapacity MF SR...