Urýchliť použitie aukcií na predaj všetkých emisných povoleniek

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Odporučiť EÚ skrátenie termínu, do ktorého sa majú emisné povolenky predávať aukčne, nie až v roku 2027. Pozrieť ako je to so zverejňovaním prideľovaných povoleniek mimo aukcie.

Argumenty pre

  • Odporúčanie OECD je konsolidovať tak, aby sa minimalizovali negatívne dopady na spoločnosť, environmentálne dane sú príkladom. "Auctioning is the default method of allocating allowances within the EU emissions trading systém (EU ETS). This means that businesses have to buy an increasing proportion of allowances through auctions. In 2013 over 40% of all allowances will be auctioned, and the ETS legislation sets the goal of phasing out free allocation completely by 2027. Auctioning is the most transparent allocation method and puts into practice the principle that the polluter should pay." http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/auctioning/index_en.htm Príjmy z aukcie sa išli do Envirofondu: http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/slovensko-predalo-emisie-za-12-milionov-eur.html. Aukčný predaj povoleniek má teda okrem konsolidačného potenciálu aj možnosť podporiť "pozitívne externality". Chráni životné prostredie, zvyšuje efektívnosť ekonomiky a znižuje mieru korupcie a klientelizmu.

Argumenty proti

  • Rýchly prechod na aukčný systém predaja povoleniek môže destabilizovať niektoré firmy, nedá im dostatočný čas na adaptáciu, čo môže mať negatívne ekonomické dopady a môže zvýšiť nezamestnanosť. Okrem toho je aukčný systém relatívne drahý.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,9

Adresáti

Sektory