Znížiť zásadne hranicu pre povinnosť použiť súťaž návrhov podľa zákona o verejnom obstarávaní (pre činnosti uvedené v paragrafe 8 ods. 3-9) pod hranicu 400 tis. EUR, ktorá je platná pre vybrané subjekty. Ide napríklad o činnosti v energetike, plynárenstve, tepelnej energetike, preprave ropy, činnosti v odvetví vôd, dopravy, poštových služieb, prevádzkovanie verejných letísk atď

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

V niektorých subjektoch dochádza veľkým počtom obstarávaní za cenu tesne pod zákonnou hranicou 400 tisíc eur, nad ktorou musia už firmy o zákazku súťažiť: http://ekonomika.sme.sk/c/6708380/datalan-zaraba-na-poste-zakazka-bola-tesne-pod-limitom.html. Navrhujeme túto hranicu zásadne znížiť.

Argumenty pre

  • Podľa prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska je priemerný úplatok 13 percent z hodnoty zákazky. Pri zákazke za 400 tisíc eur ide o sumu, ktorá môže priťahovať strategický a sofistikovaný rentseeking (vyhľadávanie renty). Neefektívne hospodárenie firiem úplne alebo čiastočne vlastnených verejnou správou ako aj firiem v pozícií prirodzených monopolov má na verejné financie podobný dopad ako neefektívne hospodárenie verejnej správy samotnej.

Argumenty proti

  • Zníženie hranice zvýši transakčné náklady procesu, zvýši byrokraciu.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

2,1

Adresáti

Sektory