Presadzovať v rámci EÚ, aby Eurostat rátal a zverejňoval verejný dlh aj s PPP projektmi, dlhopisy s nulovými kupónmi a ďalšími skrytými dlhmi (v prípade SR ide napríklad o Cargo, nemocnice)

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,10 % HDP
 

Opis opatrenia

Súčasná metodika rátania a porovnávania verejných dlhov umožňuje členským krajinám konsolidáciu verejných financií realizovať jednorazovými opatreniami, "účtovne", tak, že sa dlhy presúvajú na budúce obdobia, reálne sa však neznižujú. Zodpovedné členské krajiny (SR) by mali požadovať od EÚ zmenu metodiky tak, aby sa možnosti falošnej konsolidácie minimalizovali. Blog Ľ Ódora: http://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/186/opatrny-start, http://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/191/lepsie-merace

Argumenty pre

  • Zrozumiteľné odhaľovanie účtovne ukrytých deficitov verejných financií a verejných dlhov domácimi subjektmi je limitované, pre EÚ a jej členské krajiny však veľmi dôležité. EÚ môže svojimi odbornými kapacitami a autoritou výrazne zmenšiť priestor pre krátkodobé manipulácie členských štátov vo vykazovaní verejných dlhov. Navyše, pokiaľ nebudú dlhy a deficity odhaľované vo všetkých členských štátoch harmonizovane, bude sa zvyšovať riziko, že najdisciplinovanejšie štáty budú na svoj prístup dlhodobo doplácať tým, že budú musieť financovať dopady dlhových kríz v menej disciplinovaných štátoch.

Argumenty proti

  • Je veľmi ťažké posúdiť čo je jednorazovým opatrením, falošnou konsolidáciou a čo nie. Mohli by sa tak obmedziť opatrenia, ktoré sú dôležité pre hospodársky rast. Príklad: Plynulá a bezpečná premávka v meste aj mimo neho si občas vyžiada toleranciu zvýšenia rýchlosti nad povolenú hranicu.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,0

Adresát

Sektory