Zvýšiť transparentnosť a súťaživosť pri verejnom obstarávaní (osobitne v nemocniciach). Obstarávatelia by mali pravidelne porovnávať výsledky nákupov. Vo väčšej miere používať elektronické aukcie

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,10 % HDP
 

Opis opatrenia

Nemocnice by mali byť demotivované realizovať tendre s jediným uchádzačom (napr. aj administratívnymi prekážkami ako napr., že pri tendroch s jedinou predloženou ponukou podmieňovať nákup súhlasom zriaďovateľa, vykonávať automatickú hĺbkovú kontrolu Úradom pre verejné obstarávanie, porovnávať so stavom v zahraničí, prípadne zo strany obstarávateľa povinne vysvetľovať, prečo je v tendri účastný len jeden uchádzač). Výsledky nákupov a ich porovnania by mali byť zverejnené ľahko zrozumiteľným a strojovo spracovateľným spôsobom.

Argumenty pre

  • Vyšší počet predložených ponúk totiž znamená viac súťaže. Väčšia intenzita súťaže prináša nižšie ceny, a teda úspory pri obstarávaní. Pri účasti veľkého počtu firiem v tendri je zároveň nižšia pravdepodobnosť dohôd o spoločnom koordinovanom postupe či o rozdelení trhu. Elektronické aukcie generujú totiž vyšší počet ponúk pri obstarávaní. Väčšia intenzita súťaže medzi dodávateľmi nesie so sebou zasa predpoklad väčších reálnych úspor.

Argumenty proti

  • Všeobecne, ale osobitne v zdravotníctve je častá potreba rýchlych nákupov, čo niekedy bráni možnosti zabezpečiť dostatočný počet súťažiacich. Navyše, osobitne v zdravotníctve sa kupujú často zložité produkty, ktorých parametre je ťažko porovnávať s parametrami produktov kúpených inými obstarávateľmi.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,3

Adresáti

Sektory

Komentáre hodnotiteľov

  • Dušan Zachar:Keby v tendroch slovenských nemocníc súťažilo viac uchádzačov, nemocnice by ušetrili viac peňazí a zvýšili by svoju efektívnosť. Ak by sa všetky slovenské nemocničné tendre s jedinou predloženou ponukou (ktoré predstavujú až vyše dve tretiny celkového obstaraného objemu nemocníc) uskutočnili v súťaži, kde súperia dvaja a viac uchádzačov, podarilo by sa výslednú cenu týchto tendrov znížiť teoreticky v priemere o takmer 21% a v peňažnom vyjadrení o takmer 36 mil. EUR ročne. (Zdroj: http://www.ineko.sk/file_download/693) Pozri aj napr.: http://www.ineko.sk/file_download/737 http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2013/01/TIS-Analyza-VO-2012-1.pdf http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2010/01/2012_Analyza_obstaravania_v_2011.pdf