Znížiť objem nákupov vo verejnom obstarávaní, z hľadiska potrebnosti a efektívnosti prehodnotiť najmä veľké zákazky

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,14 % HDP
 

Opis opatrenia

Objem verejného obstarávania je možné relatívne rýchlo a technicky jednoducho znížiť a to ako vo verejnej správe, tak aj v subjektoch, v ktorých má podiely.

Argumenty pre

  • Dopady na verejné financie sú pritom ľahko predvídateľné. Podľa OECD Government at a Glance 2011 (http://argo.cvtisr.sk:2178/docserver/download/4211011ec046.pdf?expires=1371712166&id=id&accname=guest&checksum=F5B41D4107856B2AC4281D9E7CE1FE25)je Slovensko z hľadiska objemu verejného obstarávania štátu a štátnych monopolov na treťom mieste v OECD.

Argumenty proti

  • Výrazný pokles objemu verejného obstarávania môže spôsobiť nefunkčnosť častí verejnej správy.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,3

Adresáti

Sektor

Komentáre hodnotiteľov

  • Radovan Kavický:Toto opatrenie taktiež (spolu s komplexným auditom vrejných výdavkov SR) vnímam ako kľúčové pri akejkoľvek snahe (terajšej, či budúcej) o konsolidáciu.