Požadovať rozšírenie skupiny krajín prispievajúcich do ESM aj na nečlenské krajiny Európskej menovej únie, ktoré sú členmi EÚ

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,01 % HDP
 

Opis opatrenia

Na medzinárodnú stabilizačnú pomoc (napríklad ESM) poskytovanú v rámci krajín EÚ by mali prispievať všetky jej členské krajiny.

Argumenty pre

  • V projektoch ako napríklad ESM sa zachraňuje stabilita finančného sektora v Európe, tá nepozostáva iba z krajín eurozóny. Taktiež z nej neprofitujú iba krajiny eurozóny.

Argumenty proti

  • Ide o záchranu eura, s ktorým nečlenské krajiny eurozóny nemajú veľa spoločného.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje zanedbateľný (ne)súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,1

Adresáti

Sektor

Komentáre hodnotiteľov

  • Radovan Kavický:Nejaký zásadný vplyv na konsolidáciu tu nevidím. Len by sa prerozdelil podiel na imaní ESM. Skôr by som požadoval otvorenosť čo sa zapojenia do ESM týka... teda aj krajiny ktoré sú členom eurozóny by si mohli vybrať či chcú byť členmi ESM a v prípade, že nie, existovali by pravidlá na vystúpenie... +detail... ale žiadna Európska menová únia neexistuje... EMÚ je skratkou pre Ekonomickú/hospodársku a menovú úniu (EMU-Economic and Monetary Union)