Nasmerovať väčšiu časť eurofondov do projektov s ľahšie merateľnými výstupmi

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Veľká časť eurofondov smeruje do projektov, ktoré nie sú dobre merateľné, najmä však ich výsledky sú ťažko zrozumiteľné verejnosti. Väčšia časť by mala byť nasmerovaná do projektov s ľahko merateľnými výstupmi.

Argumenty pre

  • Riziko, že budú eurofondy investované neefektívne sa nezrozumiteľnosťou ich výstupov zvyšuje. Rastú tak aj iné riziká. Podľa Podnikateľskej aliancie Slovenska je udeľovanie zákaziek v inštitúciách poskytujúcich eurofondy z rizikové z hľadiska korupcie a klientelizmu.

Argumenty proti

  • Projekty, ktorých výstupy sú ťažko merateľné (napríklad vo výskume) by tak mohli byť financované na úrovni nižšej než optimálnej, spoločensky žiaducej.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,8

Adresáti

Sektory