Požadovať zníženie dotácií z eurofondov do poľnohospodárstva a priemyslu v rámci EÚ

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,14 % HDP
 

Opis opatrenia

Od EÚ požadovať zníženie dotácií do poľnohospodárstva vo všetkých členských krajinách.

Argumenty pre

  • Súčasný stav dotovania poľnohospodárstva je diskriminačný, nesmeruje k optimálnej alokácii zdrojov. Súčasne z dilemy väzňa vyplýva, že jednostranné zníženie dotácií členskou krajinou by pre ňu ako aj pre celú EÚ mohlo mať negatívne dôsledky. Zo súťaže by tak nevypadli krajiny, ktoré produkujú poľnohospodárske výrobky najefektívnejšie, ale tie, ktoré by jednostranne znížili dotácie.

Argumenty proti

  • Zníženie dotácií do poľnohospodárstva by mohlo mať významné negatívne sociálne dôsledky. Extrémne zníženie by mohlo spôsobiť aj krátkodobý nedostatok niektorých poľnohospodárskych produktov na trhoch krajín EÚ.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,5

Adresáti

Sektory