Financovať z eurofondov projekty zamerané na hľadanie systémových riešení najväčších problémov SR. Napríklad zvyšovanie transparentnosti a znižovanie korupcie a klientelizmu, ozdravovanie verejných financií, znižovanie nezamestnanosti, zapájanie marginalizovaných skupín do ekonomických aktivít, kvalita podnikateľského prostredia, vymožiteľnosť práva.

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,08 % HDP
 

Opis opatrenia

Z eurofondov sú síce financované projekty zamerané aj na mikroriešenia významný problémov SR, len výnimočne na hľadanie systémových riešení.

Argumenty pre

  • Skutočnosť, že vláda nemala k dispozícii analýzu príčin nezamestnanosti viedla k sérii pokusov, medzi ktorými boli aj mylné. Nepomohli nezamestnanosť znížiť. Súčasne platí, že ukotvenie zamerania eurofondov zvýši pravdepodobnosť úspešného systémového riešenia a vyriešenie kľúčových problémov Slovenska a to vzhľadom na to motiváciu politických strán. Tie v jednom volebnom cykle majú len minimálnu šancu na rozbehnutie takéhoto projekty, na jeho vyfinancovanie, na jeho implementáciu a politický marketing.

Argumenty proti

  • Vláda, ktorá bude pri moci v čase spracovania výstupov projektov sa nemusí stotožňovať so zadaním úloh vládou, ktorá bola pri moci pri zrode projektov. Ani optimálne riešenia nemusia byť politicky neutrálne, pri ich hľadaní môže vzniknúť tlak na uprednostňovanie síce nefunkčných, ale zato "politicky korektných a vyvážených" návrhov pred návrhmi riešení, ktoré by mohli byť ľahko ideologicky či politicky spochybnené.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,8

Adresáti

Sektory

Komentáre hodnotiteľov

  • Radovan Kavický:V podsate súhlas, ale myslím si, že by sme sa nezhodli na presnej definícii okruhu systémových problémov SR.