Realizovať postupný, ale systematický audit všetkých významných výdavkov štátneho rozpočtu renomovanou firmou. Výsledky umiestniť verejnosti zrozumiteľným spôsobom na web

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,11 % HDP
 

Opis opatrenia

Vyhlásiť súťaž na 2-3 ročný projekt pre renomované medzinárodné poradenské spoločnosti. S časovým presahom do ďalšieho volebného obdobia. Preveriť všetky významné výdavky, začať s najväčšími, opakovanými a so súčasne najvyššou pravdepodobnosťou existencie neefektívnosti. Je dôležité, aby audit realizoval subjekt minimálne prepojený na domáce záujmové skupiny a aby jeho výsledky boli zverejnené zrozumiteľným a strojovo spracovateľným spôsobom.

Argumenty pre

  • Audit by mal odhaliť nielen rezervy v konsolidácii verejných financií a teda v konečnom dôsledku znížiť dlh na udržateľnú úroveň, ale aj zefektívniť systémy financované z verejných financií.

Argumenty proti

  • Audit bude mať nenulové náklady a jeho výsledok je otázny už len vzhľadom na to, že jeho bezprostrednými zadávateľmi nemusia byť subjekty a osoby zainteresované na úspešnosti projektu.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,1

Adresáti

Sektory

Komentáre hodnotiteľov

  • Radovan Kavický:Toto opatrenie považujem za absolútne najdôležitejšie z menovaných. A musí byť základom akéhokoľvek úsilia o konsolidáciu VF.