Priebežne sprístupňovať občanom informácie o tom, aký dostanú starobný dôchodok, koľko už zaplatili na starobné dôchodkové poistenie a ako to ovplyvní výšku ich starobného dôchodku

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Priebežne občanom sprístupňovať informácie o tom, aký dôchodok budú poberať v dôchodkovom veku, akou sumou už prispeli do systémov dôchodkového zabezpečenia (I. a II. pilier) a ako to ovplyvnilo predpokladanú výšku ich dôchodku. Inšpiráciu je možné nájsť na adrese: (podľa česka:http://finance.idnes.cz/kalkulacka-mpsv-a-duchodove-vyhlidky-generace-35plus-fy6-/penze.aspx?c=A130322_110427_penze_sov ). plus "disclaimre" (podľa česka:http://finance.idnes.cz/kalkulacka-mpsv-a-duchodove-vyhlidky-generace-35plus-fy6-/penze.aspx?c=A130322_110427_penze_sov )

Argumenty pre

  • Ak ľudia nie sú dostatočne o systéme informovaní, nedôverujú mu, prispievajú doňho menej než by prispievali, ak by informácie mali. Verejnosť by taktiež mala mať informácie o tom, ako sa prejaví verejných dlh, resp. deficitné hospodárenie verejných financií na výške dôchodkov, ktoré budú vyplácané o niekoľko desaťročí a spolurozhodovať o dnešných výdavkoch (aj príjmoch) verejných financií poznajúc tieto informácie.

Argumenty proti

  • Výpočet dôchodku na základe dnešného poznania stavu verejných financií o niekoľko desaťročí nemôže byť presný a môže teda ako každá nepresná informácie viesť k nesprávnym rozhodnutiam zo strany príjemcov.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

4,5

Adresát

Sektory