Znižovať verejné investície s nízkou a otáznou návratnosťou

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,16 % HDP
 

Opis opatrenia

Vláda môže napríklad znížiť verejné investície a to najmä tie s otáznou pridanou hodnotou, ako napríklad nákupy zložitých IT produktov. Predpokladom je však kvalitná analýzy návratnosti investícií jednotlivých projektov a jej komunikácia verejnosti zrozumiteľným a strojovo spracovateľným spôsobom.

Argumenty pre

  • Priestor na zníženie existuje, keďže podľa Eurostatu tvorili verejné investície na Slovensku v roku 2011 2,29% HDP, zatiaľ čo v Nemecku len 1,65% HDP a v Rakúsku dokonca len 0,98% HDP. Bez kvalitných analýz nie je ohrozený len rast životnej úrovne, ale aj konsolidačné úsilie, keďže dlh, ktorého časť bola a je na investície využívaná bude v prípade ich nízkej návratnosti, ťažké splácať.

Argumenty proti

  • Pri niektorých potrebných investíciách je ich návratnosť technicky ťažko merateľná a Slovensko by tým pádom mohlo o ne prísť.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,7

Adresát

Sektory