Obmedziť a v niektorých prípadoch úplne zastaviť poskytovanie investičných stimulov a dotácii súkromným firmám: dotovanie poľnohospodárstva

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,23 % HDP
 

Opis opatrenia

Minimalizovať investičné stimuly a dotácie do ekonomiky, osobitne do poľnohospodárstva.

Argumenty pre

  • Dotácie a investičné stimuly zvýhodňujú subjekty či výrobky alebo komodity na úkor konkurentov. Celá ekonomika sa tak stáva menej efektívnou, menej konkurencieschopnou. Rastú ceny, klesajú mzdy zvyšuje sa nezamestnanosť. Dotácie sa často realizujú do odvetví, ktoré sú menej progresívne, majú menší potenciál dlhodobého rozvoja. Deje sa to samozrejme na úkor rozvoja služieb a poznatkových odvetví, ktoré dotácie nielen financujú, ale sú takto aj oberané o zdroje (tým, že poznatková firma zaplatí jedného človeka firme dlhodobo neschopnej konkurencie, súčasne o jedného príde, je to takzvaný šesťbodový zápas). Riešenie nespočíva v kompenzácii dotovaním perspektívne časti ekonomiky (napríklad poznatkovej), ale v znížení dotácií napríklad poľnohospodárstvu. Perspektívna časť ekonomiky sa rozvinie aj bez dotácií, ak nebude zaťažovaná financovaním neefektívnych odvetví a firiem. Neperspektívne odvetvia a firmy ohrozujú konsolidáciu verejných financií jednak tým, že dostávajú dotácie a jednak tým, že ich produkcia býva relatívne drahá, čím znižuje výšku potenciálnych daní a odvodov.

Argumenty proti

  • Zastavenie dotácií by malo negatívny sociálne dopady na celé regióny s významnou poľnohospodárskou produkciou.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-4,0

Adresáti

Sektory