Poskytovať dostatok informácií na to, aby boli občania schopní posúdiť finančné zdravie ich obcí a miest

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,01 % HDP
 

Opis opatrenia

Jednoducho zrozumiteľným a strojovo spracovateľným spôsobom zverejňovať údaje o hospodárení samospráv. Tak, aby si ich občania mohli sami posúdiť finančné zdravie ich obce či mesta.

Argumenty pre

  • Dlhové problémy, ktoré majú dnes mnohé štáty eurozóny sa riešia za pochodu, evidentne s veľkou mierou improvizácie. Na rozdiel od právne a ekonomicky relatívne dobre popísaných a upravených situácií, do ktorých sa dostávajú firmy v predlžení. Riešenie vysoký dlhov obcí, ktoré existujú už dnes nemá Slovensko právne dostatočne upravené a hrozí, že v prípade zhoršenia situácie, budeme musieť postupovať podobne, ako napríklad eurozóna v prípade niektorých zadlžených krajín. S podobnými následkami. Relatívne jednoduchým preventívnym opatrením je poskytnutie relevantných informácií tým, ktorých sa prípadné problémy najviac dotknú a ktorí sú aj najviac motivovaní požadovať nápravu, teda občanom obcí a miest.

Argumenty proti

  • Nepresné štatistiky, prípadne čísla vyžadujúce si odborný komentár môžu spôsobiť zhoršenie vnímania obce či mesta a z toho vyplývajúce ťažkosti, napríklad drahšie financovanie, či predražené dodávky tovarov a služieb.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

2,4

Adresáti

Sektory