Zvážiť sfunkčnenie osobného bankrotu, malého konkurzu, vrátane procesu oddlženia. Dnešný systém je bariérou legálnej práce. Umožniť vyšší odpis dlhu voči veriteľom

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,00 % HDP
 

Opis opatrenia

Možnosti spustenia ochrany jednotlivca pred veriteľmi, osobného bankrotu sú na Slovensku v porovnaní s inými krajinami veľmi malé, preto odporúčame tento inštitút sfunkčniť: http://ekonomika.sme.sk/c/6810297/vyhlasit-osobny-bankrot-mozete-len-ak-na-to-mate, html, http://www.drs.sk/riesenia_dlhov-osobny_bankrot.html.

Argumenty pre

  • Absencia osobného bankrotu núti niektorých dlžníkov k dlhodobému fungovaniu v šedej ekonomike. To predstavuje straty na daniach a odvodoch. Argumenty pre: Osobný bankrot môže viesť k zhoršeniu platobnej disciplíny.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

2,0

Adresát

Sektory