Obmedzovať úniky na DPH vyplývajúce z nadmerných odpočtov. Napríklad zabezpečením náhodnosti časti kontrol, intenzívnejším párovaním faktúr na vstupe a na výstupe, kontrolami kamiónov, krížovými kontrolami daňových úradov.

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,20 % HDP
 

Opis opatrenia

Pokiaľ sa nepodarí vylepšiť systém výberu DPH, bude vzhľadom na problémy, ktoré s nim súvisia, potrebné častejšie kontrolovať body, v ktorom sú úniky odhaliteľné, prípadne zvýšiť sankcie za ne.

Argumenty pre

  • Rozsah únikov sa javí ako obrovský, zhustené kontroly by mali byť aj pri zvýšených nákladoch efektívnym projektom: "...pokiaľ by sme dosahovali rovnakú efektívnosť výberu ako je priemer v krajinách EÚ, základná sadzba DPH by mohla byť nižšia o 4,7 p.b. (14,3% v roku 2009) pri zachovaní súčasného výnosu DPH alebo by sme zvýšili výnos o 1,6% HDP (1,1 mld. Eur)." IFP: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8181.

Argumenty proti

  • Náklady na kontrolu sú nenulové a strednodobé skúsenosti s kontrolou ukazujú na jej nízku efektívnosť.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,9

Adresát

Sektory