Zverejňovať identitu neplatičov (dlžníkov) podnikov vlastnených verejnou správou, aj prirodzených monopolov (sieťových odvetví) vrátane výšky záväzkov po lehote splatnosti

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Rebríček dlžníkov všetkých subjektov s majetkovou účasťou orgánov verejnej správy (zoznam subjektov vychádzajúci z definície právnických osôb v paragrafe 2 Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. a podnikateľských subjektov pôsobiacich v regulovaných sieťových odvetviach.

Argumenty pre

  • Opatrenie zvýši tlak verejnosti na znižovanie pohľadávok subjektov, ktoré krátkodobo ale aj dlhodobo významnou mierou ovplyvňujú stav verejných financií.

Argumenty proti

  • Opatrenie má nenulové náklady, ktoré by za istých okolností mohli prevýšiť jeho pozitívne konsolidačné prínosy.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

4,1

Adresát

Sektory