Zdobrovoľniť odvody do druhého dôchodkového piliera nad určitú hranicu vymeriavacieho základu (napríklad na 1,5 priemernej mzdy)

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,00 % HDP
 

Opis opatrenia

Sporitelia v druhom dôchodkovom pilieri by dostali možnosť sami sa rozhodnúť o výške odvodu nad, povedzme odvod z 1,5 násobku priemernej mzdy.

Argumenty pre

  • Vysoké odvody do druhého piliera dôchodkového zabezpečenia krátkodobo riešiť problémy verejných financií nepomáhajú, skôr naopak (obmedzujú kúpyschopný dopyt a z neho vyplývajúci daňový a odvodový potenciál). Dlhodobo ich síce pomáhajú riešiť, ale iba tak, že znižuje pravdepodobnosť prepadnutia sa sporiteľov do sociálnej siete. U vysoko príjmových sporiteľov s vysokými odvodmi je táto pravdepodobnosť minimálna.

Argumenty proti

  • Časť sporiteľov by sa mohla pri nesprávnom nastavení parametrov dostať v dôchodkovom veku do materiálnych problémov.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

4,4

Adresát

Sektory

Komentáre hodnotiteľov

  • anonymný komentár:Z popisu nie je jasné, či by sporitelia nad určenou hranicou príjmu mohli platiť ľubovolne vysoký odvod, teda napr. aj žiaden?