Vytvoriť možnosť poskytnúť peniaze namiesto gastrolístkov pri nenulovom zdanení

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,00 % HDP
 

Opis opatrenia

Vytvoriť právne možnosť nahradiť gastrolístky peniazmi pri ich nenulovom zdadení.

Argumenty pre

  • Zníženie transakčných nákladov, nákladov na fungovanie celého systému. Zvýšenie možnosti použitia prostriedkov podľa želania príjemcu, nie štátu.

Argumenty proti

  • Gastrolístky zvyšujú cez dotáciu štátu a zamestnávateľov pravdepodobnosť, že sa zamestnanci budú vhodne stravovať.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,6

Adresát

Sektor