Nahradiť bločky na jedlo do hodnoty 4 eurá denne paušálom do výšky 4 eurá

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,00 % HDP
 

Opis opatrenia

Zrušiť povinnosť vydokladovať náklady na stravovanie.

Argumenty pre

  • Automatické uznanie nákladov na stravu znamená akceptovanie, že človek sa stravuje štandardne aj v pracovnom čase. Opatrenie by znížilo transakčné náklady, byrokraciu. Miera jeho vplyvu na konsolidáciu by bola ľahko nastaviteľná.

Argumenty proti

  • Zníženie dane by využívali aj tí, ktorí na to vôbec nie sú odkázaní a nestojí im za prácu spojenú s dokladovaním.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,7

Adresát

Sektor