Pravidelne porovnávať a laickej verejnosti zrozumiteľne zverejňovať ceny liekov, medicínskych prístrojov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu atď. nakupovaných nemocnicami a prijímať opatrenia zabraňujúce ich neopodstatnenému rastu

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,07 % HDP
 

Opis opatrenia

Zoznam liekov s jednotkovými cenami, za ktoré boli nemocnicami nakúpené by obsahoval aj názov účinnej látky. Štvrťročne by malo ministerstvo zverejniť rebríček porovnávajúci ceny liekov, ich množstvá, priradiť k nim názvy nemocníc a účinných látok. Zverejnenie by malo byť realizované spôsobom umožňujúcim nielen ľahkú zrozumiteľnosť údajov, ale aj ich strojové spracovanie bez predchádzajúcich manuálnych úprav.

Argumenty pre

  • Ide o zvýšenie tlaku verejnosti, v tomto prípade laickej aj odbornej, na znižovanie cien liekov prístrojov a ostatného medicínskeho materiálu nakupovaného z verejných zdrojov.

Argumenty proti

  • Opatrenie má nenulové náklady na zverejňovanie ale aj na prípravu relevantných opatrení.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

2,2

Adresát

Sektory