Zrušiť podporu stavebného sporenia

Dopad na konsolidáciu

2015:
-
2016:
0,00 % HDP
1,6 mil. €
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Pri navrhovaných zmenách by sa úspory štátneho rozpočtu prejavili až po roku od účinnosti novej právnej úpravy kvôli spôsobu vyplácania štátnej prémie.

Argumenty pre

  • Podpora stavebného sporenia diskriminuje napríklad nájomné bývanie, čo vedie k rôznym suboptimálnym výsledkom ako napríklad k vyššej nezamestnanosti (vzhľadom na preukázanú súvislosť medzi mierou vlastníctva bytov a ochotou sťahovať sa za prácou). Otázne tiež je aká časť štátnej dotácie sa dostane až k príjemcovi podpory. Ďalšia otázka je aká časť podpory sa dostane k tým, ktorí chcú naozaj stavať.

Argumenty proti

  • Podpora vlastného bývania zvyšuje pravdepodobnosť, že mladí, schopní ľudia neodídu pracovať do zahraničia, pomáha riešiť ich sociálne problémy.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-0,5

Adresát

Sektor