Zrušiť bonifikáciu hypotekárnych úverov

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,00 % HDP
2,5 mil. €
2016:
0,01 % HDP
6,2 mil. €
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Ide o zrušenie bonifikácie pre mladých a mladomanželov. Zrušiť staré bonifikácie spred 10 rokov nie je možné.

Argumenty pre

  • Úspory rádovo v desiatkach miliónov eur. Bonifikácia hypotekárnych úverov diskriminuje napríklad nájomné bývanie, čo vedie k rôznym suboptimálnym výsledkom ako napríklad k vyššej nezamestnanosti (vzhľadom na preukázanú súvislosť medzi mierou vlastníctva bytov a ochotou sťahovať sa za prácou). Otázne tiež je aká časť štátnej dotácie sa dostane až k príjemcovi podpory (http://iness.sk/stranka/8816-Komu-pomaha-bonifikacia-hypotek.html).

Argumenty proti

  • Podpora vlastného bývania zvyšuje pravdepodobnosť, že mladí, schopní ľudia neodídu pracovať do zahraničia, pomáha riešiť ich sociálne problémy.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,0

Adresát

Sektor