Povoliť verejným vysokým školám zaviesť školné pre študentov, ktorí v externej časti maturitnej skúšky skončili v spodnom kvartile

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,01 % HDP
 

Opis opatrenia

Verejné vysoké školy by mohli zaviesť školné pre slabších študentov a to na základe výsledkov na maturitnej skúške (v jej externej časti), prípadne aj na základe potvrdenia maturitných výsledkov prijímacími skúškami na vysokej škole. A

Argumenty pre

  • Pri možnom pozitívnom dopade na verejné financie by sa minimalizovalo riziko, že si štúdium nebudú môcť dovoliť dobrí študenti, ktorí sú súčasne sociálne slabší.

Argumenty proti

  • Riziko, že výsledky maturitnej skúšky nezodpovedajú skutočnej kvalite študenta je nenulové.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas so značnými výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-2,3

Adresát

Sektor