Zaviesť tzv. odložené školné. Povoliť za únosných podmienok čiastočné spoplatnenie štúdia na verejných vysokých školách za podmienky odloženia splácania na obdobie po ukončení školy. Výška školného bude závislá na výške príjmu

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Na rozdiel od pôžičky na školné je odložené školné viazané na výšku príjmu, ktorý dosiahne študent po ukončení školy. Do určitej výšky príjmu nemusí školné splatiť vôbec. Pozri INEKO o Austrálii. (Napríklad podľa vzoru Veľkej Británie alebo Austrálie: http://www.ineko.sk/clanky/vysokemu-skolstvu-by-pomohlo-skolne).

Argumenty pre

  • Pri možnom pozitívnom dopade na verejné financie by bolo riziko demotivácie sociálne slabších študentov minimálne.

Argumenty proti

  • Administratívne náročný systém, s veľkými rizikami na strane štátu.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,8

Adresát

Sektor

Komentáre hodnotiteľov

  • Dušan Zachar:Výška školného by nemala byť závislá na výške príjmu (demotivačný charakter), ale na dĺžke obdobia jeho splatenia (motivácia školné čo najrýchlejšie splatiť).