Zaviesť školné na dennom štúdiu na verejných vysokých školách vo výške 200 EUR na prvom stupni a 300 EUR na druhom stupni ročne

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,03 % HDP
24,2 mil. €
2016:
0,03 % HDP
23,9 mil. €
Poznámka: Ako dáta za rok 2014 sa uvažuje školné vybrané na školský rok 2014/2015, ekvivalentne pre rok 2015. Počet študentov pre tieto roky je indexovaný rastom ich počtu medzi školskými rokmi 2011/2012 a 2012/2013, pričom sa počíta zvlášť s 1. a 2. stupňom. Pri programoch, v ktorých neexistuje rozdelenie na 1. a 2. stupeň (prípadne pri programoch so šesťročným štúdiom) sme ako 1. stupeň uvažovali študentov prvých troch ročníkov programu. Predpokladá sa zníženie transferu vysokým školám o sumu, ktorú vyzbierajú na školnom. Opatrenie neráta s rozšírením štipendií najchudobnejším, ktoré by v prípade plošného školného IFP odporučil.
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,04 % HDP
 

Opis opatrenia

Ako dáta za rok 2015 sa uvažuje školné vybrané na školský rok 2015/2016, ekvivalentne pre rok 2016. Počet študentov pre tieto roky je indexovaný rastom ich počtu medzi školskými rokmi 2012/2013 a 2013/2014, pričom sa počíta zvlášť s 1. a 2. stupňom. Pri programoch, v ktorých neexistuje rozdelenie na 1. a 2. stupeň (prípadne pri programoch so šesťročným štúdiom) sme ako 1. stupeň uvažovali študentov prvých troch ročníkov programu. Predpokladá sa zníženie transferu vysokým školám o sumu, ktorú vyzbierajú na školnom. Opatrenie neráta s rozšírením štipendií najchudobnejším, ktoré by v prípade plošného školného IFP odporučilo.

Argumenty pre

  • Okrem možného pozitívneho dopadu na verejné financie by opatrenie mohlo pozitívne zmeniť motivácie študentov hlásiť sa na študijné odbory a školy, ktoré zvýšia ich uplatniteľnosť v praxi čo najviac.

Argumenty proti

  • Opatrenie by mohlo ohroziť štúdium sociálne slabších študentov.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-3,2

Adresát

Sektor