Zdaniť vklady v zahraničí (vo vybraných krajinách, ktoré zabezpečujú vkladateľom anonymitu) . Podľa vzoru Nemecka a Rakúska

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Zdaňovanie dividend z vkladov našich rezidentov v zahraničí (vo vybraných krajinách, ktoré predstavujú daňové raje alebo zabezpečujú úplnú anonymitu – nespolupracujú so slovenskými daňovými úradmi).

Argumenty pre

  • Zvýšené príjmy štátneho rozpočtu by mohli predstavovať rádovo aj desiatky miliónov eur. Zdanené by pritom boli príjmy, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou unikli zdaneniu na Slovensku.

Argumenty proti

  • Šanca, že sa Slovensku podarí takéto opatrenie zrealizovať je malá, námaha, ktorú si vyžaduje je veľká, náklady by teda mohli prevýšiť výnosy. Vklady v bankách predmetných krajín môžu mať naši rezidenti z iných než špekulatívnych dôvodov, ich zvýšené zdanenie by teda bolo nekorektné.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas so značnými výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,4

Adresáti

Sektory