Znížiť sadzby zdravotných a sociálnych odvodov pri nízkych príjmoch krátkodobo (staticky) fiškálne neutrálnym spôsobom (napríklad v kombinácii so zvýšením nepriamych, environmentálnych, majetkových daní)

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Znižovať sadzby odvodov podľa poklesu príjmov. Tak, aby bolo možné vyhodnotiť dopad opatrenia na verejné financie a nezamestnanosť čo najpresnejšie.

Argumenty pre

  • "Napríklad jednotlivec bez detí na Slovensku, ktorý zarába minimálnu mzdu, odovzdá štátu cez priame dane a odvody zhruba každé tretie zarobené euro. Vo Veľkej Británii by takto odovzdal len zhruba každé piate a v Austrálii dokonca iba každé desiate zarobené euro." Blog PG: http://blog.etrend.sk/inekomenty/2013/02/19/znizme-odvody-chudobnym/

Argumenty proti

  • Podiel daní z príjmu na celkových príjmoch ŠR je na Slovensku nižší než priemer EÚ (platí však aj to, že aj podiel miezd na HDP má Slovensko nižší). Opatrenie a jeho vymáhanie by malo nenulové náklady.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas so značnými výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

2,3

Adresát

Sektory