Zvýšiť o 1 % sadzbu dane z príjmov daňovníkom (FO) nesúhlasiacim so zverejnením výšky zaplatenej dane a výšky odvodov.

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,01 % HDP
10,2 mil. €
2016:
0,01 % HDP
10,7 mil. €
Poznámka: Predpokladom INEKO je, že 90 % príjmovo rovnomerne rozložených daňovníkov bude súhlasiť. Výpočet vychádza z priemeru 5 náhodných výberov 10% daňovníkov na základe údajov EU-SILC, ktorým sa zvýši sadzba dane (tj. sadzba dane sa môže zvýšiť aj tým osobám, ktoré nepodliehajú dani (vďaka NČZD resp. daňovým bonusom) a teda sa uvedené opatrenie nepremietne lineárne do vyššieho výnosu).
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Opatrenie je verziou návrhu na postupné zverejňovanie zoznamu platcov dane z príjmu. Obsahuje však motivačný prvok, ktorý navyše umožňuje aj zrýchlenie konsolidácie verejných financií. Podľa spresnených odhadov, resp. dopadov na verejné financie a podľa potreby konsolidácie je možné neskôr uvedené hodnoty upraviť. Schodnejšou alternatívou by mohlo byť rozdelenie príjmov a zaplatených daní do pásiem a zverejnenie, v ktorom pásme sa daňovník nachádzal.

Argumenty pre

  • Platobná disciplína by sa zvýšila v dôsledku morálneho tlaku verejnosti, nik by nebol nútený súhlasiť so zverejnením svojich údajov, bol by iba motivovaný.

Argumenty proti

  • Opatrenie zvyšuje riziko, že medziľudská dôvera poklesne. Určite by prinieslo zvýšenie nákladov spojených s jeho implementáciou.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

4,6

Adresát

Sektory