Zmeniť ústavu tak, aby novo nájdené nerasty boli čiastočne aj majetkom majiteľa pozemku

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,00 % HDP
 

Opis opatrenia

Opatrenie si vyžaduje učiť podiel štátu na nájdených nerastoch a rozdelenie budúcich príjmov za vydobyté nerasty medzi štát, samosprávu a nálezcu - vlastníka pozemku.

Argumenty pre

  • Zvýšenie motivácie súkromných vlastníkov pozemkov ako aj samospráv na ťažbe nerastov by mohlo priniesť celkové zvýšenie príjmov verejných financií z vydobytých nerastov a teda aj ich rýchlejšiu konsolidáciu.

Argumenty proti

  • Ak sa nerastné bohatstvo dostane do rúk súkromníkom, budú mať z neho občania menej úžitku.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,0

Adresáti

Sektor