Pasportizovať privatizovateľný majetok, t.j. zdokumentovať a zostaviť zoznam majetku určeného na privatizáciu

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,01 % HDP
 

Opis opatrenia

Vytvorenie zoznamu majetku, ktorý by bolo možné relatívne rýchlo sprivatizovať by znamenalo zvýšenie pravdepodobnosti, že v prípade náhleho zhoršenia stavu verejných financií má Slovensko k dispozícii (na rozdiel od Grécka či Slovinska) plán "B", resp. aspoň jeho časť.

Argumenty pre

  • Krajiny, ktoré nie sú schopné dostatočne rýchlo konsolidovať verejné financie doplácajú aj na to, že pre prípad vážnych finančných problémov nemali vypracovaný plán "B". Napríklad nemali pripravený zoznam subjektov, ktoré by mohli byť privatizované a mohli by tak rýchlo vytvoriť priestor pre zníženie verejného dlhu.

Argumenty proti

  • Zaradenie subjektov do takého zoznamu by mohlo znamenať riziko poklesu pracovnej morálky ich zamestnancov, orientáciu zamestnancov a obchodných partnerov na krátkodobé ciele.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,1

Adresáti

Sektory